Julkaistu 3.2.2023

Kohti monimuotoisempaa Metsähallitusta: uusi monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistu

Metsähallitus on julkaissut monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2023–2026. Suunnitelman tavoitteet edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja ehkäisevät ja lieventävät henkilöstön, asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ihmisoikeusvaikutuksia.  

Monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteillä tavoittelemme yhä monimuotoisempaa työyhteisöä, jossa jokainen voi olla töissä oma yksilöllinen itsensä turvallisesti, ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai mielipiteittensä vuoksi. Suunnitelma on jatkoa edelliselle vuosien 2019–2022 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle ja sen toimenpiteet ovat osa Metsähallituksen strategiaa ja vastuullisuutta.  

Aineistoa on koottu kirjallisista ohjausasiakirjoista, raporteista ja kyselyistä sekä asiantuntijahaastatteluilla. Nykytilan kartoituksessa ja tulevan suunnitelman taustaksi on hyödynnetty tuloksia muun muassa edeltäneiden vuosien asiakas- ja sidosryhmätutkimuksista, henkilöstötutkimuksista sekä ilmoituskanavasta. Päävastuu suunnitelman valmistelulla on ollut työsuhdepäälliköllä, Riikka Tellalla: ”Tiedostamme kehitystarpeemme ja halusimme kirjata tähän suunnitelmaan kunnianhimoisia askeleita tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on, että niin työntekijämme kuin Metsähallituksen ulkopuolisetkin henkilöt kokevat organisaatiomme turvalliseksi paikaksi työskennellä.” Tella toteaa.  

25 % tavoite anonyymiin rekrytointiin, tasapuolisten urapolkujen tukeminen 

Tämän kolmivuotiskauden aikana suunnitelman keskiössä ovat monimuotoisen työyhteisön edistäminen, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kasvattaminen sekä syrjinnän poistaminen niin työnantajatoiminnassa kuin palveluissa, jotka on suunnattu asiakkaille, kumppaneille ja sidosryhmille. Suunnitelma sisältää edellisen suunnitelman mukaisesti myös toimenpiteet saamelaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi Metsähallituksen työnantajatoiminnassa. 

Metsähallituksen pääjohtaja, Juha Niemelä on tyytyväinen asetettuihin tavoitteisiin:  
”Olemme rakentaneet pitkäjänteisesti yhdenvertaisempaa Metsähallitusta lunastaaksemme henkilöstölle ja sidosryhmillemme antamamme lupaukset monimuotoisesta, erilaisuutta kunnioittavasta ja asiakaslähtöisestä Metsähallituksesta. Tämä on jälleen yksi iso harppaus matkalla tavoitteidemme saavuttamiseksi! Uskon, että näiden toimenpiteiden avulla kasvamme edelleen yhä yhdenvertaisemmaksi ja monimuotoisemmaksi työpaikaksi”  

Lukuja ja toimenpidenostoja suunnitelmasta:  

 • Edistämme yhdenvertaista johtamiskulttuuria: 
  • Tuemme tasapuolisia urapolkuja eri-ikäisille ja erilaisista taustoista tuleville. 
  • Poistamme sukupuolten määrittelyä perusteettomissa yhteyksissä.
  • Huomioimme asiakas- ja sidosryhmäyhteistyössä monimuotoisuuden. 
 • Varmistamme monimuotoisuutta rekrytoinneilla:
  • Kasvatamme anonyymin rekrytoinnin osuutta kaikista rekrytoinnista 25 prosenttiin suunnitelmakauden aikana. 
  • Kasvatamme aliedustettujen ryhmien osuutta henkilöstöstä 3 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.
  • Tavoittelemme kaikissa rekrytoinneissa 50/50 jakaumaa sukupuolten välillä. 
 • Kasvatamme osallisuutta ja minimoimme syrjintää: 
  • Vahvistamme edelleen valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä tiedostamattomia ennakkoluuloja erilaisuutta ja vähemmistöjä kohtaan.
  • Parannamme epäasialliseen kohteluun puuttumisen taitoja ja madallamme kynnystä tuoda esiin häirintä- ja syrjintäkokemuksia.
  • Vahvistamme osaamista saavutettavuuden teemoissa.
  • Kehitämme palvelujen esteettömyyttä asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Pääset tutustumaan uuteen monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan linkin takaa:
Metsähallituksen monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023–2026 (metsa.fi) 

Lisätietoja:  

Työsuhdepäällikkö Riikka Tella, Metsähallitus, riikka.tella@metsa.fi, puh.  040 747 6863 

Pääjohtaja Juha Niemelä, Metsähallitus, juha.niemela@metsa.fi, puh. 050 500 3681