Julkaistu 25.5.2022

Kilpisjärvelle tulossa uusi kaava-alue – vaikuta alueen suunnitteluun 

Kilpisjärvelle suunnitellaan uutta kaava-aluetta Saanajoen ympäristöön. Alueelle tulisi sekä vakituiseen asumiseen että kaupalliseen matkailukäyttöön tarkoitettuja tontteja. Hanke toteutetaan Enontekiön kunnan ja Metsähallituksen yhteistyönä.

”Kilpisjärvi on ainutlaatuinen alue ja vakituisten asuntojen suureen kysyntään vastaaminen on kunnalle tärkeä asia. Herkän alueen kaavoitus on suunniteltava huolella kaikki näkökulmat huomioiden. Suunnittelun lähtökohtana on sosiaalinen ja ekologinen kestävyys”, vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira kommentoi.  

”Metsähallitus haluaa olla mukana kestävien ja turvallisten matkailupalveluiden mahdollistamisessa. Kaavoituksella luodaan ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen ja huomioimme siinä sekä luonnon että maisema-arvot”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Tanja Hämäläinen sanoo. 

”Haluamme tehdä kaavoitusta yhdessä paikallisten kanssa. Kaavoitettavan alueen läpi kulkee moottorikelkkaura, ja muun muassa sen uudelleen linjaamiseen otamme mielellämme ajatuksia vastaan”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Juho Nurmela kertoo. 

Osallistu kaavan suunnitteluun 

Kaavoitus on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman avoimesti ja kilpisjärveläisiä sekä muita sidosryhmiä osallistaen.  

Kilpisjärven koululla järjestetään 13.6.2022 klo 18 yleisötilaisuus, jossa kunnan ja Metsähallituksen edustajat esittelevät kaavoitushanketta. Ennen tilaisuutta on opastettu maastokäynti kaavoitettavalle alueelle. Maastoon lähdetään Kilpisjärven koululta klo 17. Tilaisuudessa kyläläisillä on mahdollisuus vaikuttaa kaavan suunnitteluun. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

Vastaava kaikille avoin tilaisuus järjestetään 21.6.2022 klo 17 etäyhteydellä. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä: https://forms.office.com/r/UgCBfVPShE

Molempiin tilaisuuksiin voi lähettää kysymyksiä etukäteen verkkolomakkeella: https://forms.office.com/r/BkDgNNhPtE

Lisätietoja: 

Maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, Enontekiön kunta, kai.takkunen@enontekio.fi, puh. 040 571 6537 

Kaavoitusinsinööri Tanja Hämäläinen, Metsähallitus, tanja.hamalainen@metsa.fi, puh. 040 186 9339 

Kaavoitusinsinööri Juho Nurmela, Metsähallitus, juho.nurmela@metsa.fi, puh. 040 487 3732