Julkaistu 12.11.2021

”Kiertotalouden kehittäjä” -tunnustus Metsähallitukselle

Suomen Laatuyhdistys on myöntänyt ”Kiertotalouden kehittäjä”- tunnustuksen Metsähallitukselle sen laadukkaasta toiminnasta kiertotalouden kehittäjänä.

Laatukeskus arvioi Metsähallituksen toiminnan syys-lokakuun aikana kiertotalouden johtamis- ja arviointimallilla, joka mittaa erityisesti kiertotalouden päämäärien ja periaatteiden huomioon ottamista organisaation strategiassa, toiminnassa ja tulosten seurannassa.

Laatukeskuksen riippumaton arviointiryhmä haastatteli arviointia varten laajasti Metsähallituksen johtoa ja henkilöstöä kaikilta vastuualueilta ja organisaation eri tasoilta. Arviointiryhmä antoi näkemyksensä siitä, miten hyvin Metsähallitus on onnistunut strategian määrittelyssään ja sen toteuttamisessa sekä miten Metsähallitus mittaa suorituskykyään ja tuloksellisuuttaan.

Arviointiraportin mukaan Metsähallituksen vahvuuksina pidettiin valtakunnallisuutta ja toiminnan moninaisuutta, mikä antaa sille hyvät lähtökohdat toimia kestävästi yli sukupolvien valtakunnan tasolla. Metsähallitus on myös organisaatio, jolla on vahva kokonaisnäkemys valtion maiden ja vesien hoidosta.  Luontoarvot ovat tärkeitä kaikille organisaatiossa toimiville. Henkilökunta on vahvasti sitoutunutta työhönsä, työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus on heille tärkeää.

Arviossa nostettiin esiin myös Metsähallituksen strategian ydin: vastuullisuus ja yhteistyö, luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, hyvinvointi sekä biotalous, jotka kaikki ovat kiertotalouden keskiössä. Parantamisen varaa arviointiryhmä löysi erityisesti Metsähallituksen sisäisessä yhteistyössä sekä toiminnan ketteryydessä.

Arviointi perustui EFQM-malliin (European Foundation for Quality Management), jota on käytetty tuhansissa yrityksissä kautta maailman. Jotta yritys saavuttaa korkeat pisteet arvioinnissa, kaikkien arvioitavien osa-alueiden on oltava kunnossa.

Kiertotalouden kehittäjä -tunnustus luovutettiin Metsähallitukselle maailman laatupäivänä torstaina 11. marraskuuta.  Suomen laatuyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa luovutettiin myös sekä Suomen kiertotalous- että Suomen laatupalkinto 2021 – jotka molemmat myönnettiin Metsä Boardille – sekä joukko muita tunnustuksia.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Johanna Leinonen
Puh. 0206 39 4455
johanna.leinonen@metsa.fi

Suomen Laatuyhdistyksen tiedote palkinnoista (11.11.2021)