Julkaistu 22.3.2022

Kevon luonnonpuistoon uusi autiotupa

Käyttökiellossa olleen Guivin kämpän tilalle rakennetaan kevään ja kesän 2022 aikana uusi autio- ja huoltotupa. Työt pyritään aloittamaan maaliskuussa, jotta kaikki materiaalikuljetukset saadaan tehtyä lumipeitteisenä aikana. Vanha tupa on varattu rakentajien käyttöön ja on pois retkeilykäytöstä rakennustyömaan ajan.

Tupa tehdään kaksiosaisena. Autiotuvan puoli majoittaa kuusi henkeä. Huoltotuvan puoli on tarkoitettu luonnonpuiston huoltoa ja valvontaa varten huoltohenkilöstölle. Pihapiiriin tulee myös uusi liiteri ja käymälä, jotka ovat kokoluokaltaan sellaisia, että huoltoväliä voidaan nykyisestä pidentää ja näin vähentää ylimääräistä liikkumista ja luonnon kulumista.

Rakentajat haastaviin olosuhteisiin

Guivin autiotupa sijaitsee Kevon luonnonpuiston keskellä tunturialueella. Matkaa rakennuskohteelle on 30 km lähimmältä tieltä ja rakennustarvikkeet kuljetetaan paikalle lumipeitteisenä aikana. Rakentajat tekevät töitä käytännössä maasto-olosuhteissa majoittuen. Työt ajoittuvat lumipeitteiselle ajalle sekä n. kuukauden rospuuttoajan jälkeen kesäkaudelle. Kulku sulan maan aikana pyritään minimoimaan, jotta ympäröivä luonto ei vaurioidu.

Metsähallituksen Luontopalvelut rakennuttaa kohteen ulkopuolisella urakoitsijalla, joka vastaa työmaan käytännön töistä, järjestelyistä ja toteutuksesta tilaajan valvonnassa. Uusi tupa avataan retkeilijöiden käyttöön ruska-ajalle.

Vastaus kasvaviin retkeilijämääriin

Kevon retkeilijämäärät ovat lisääntyneet samassa suhteessa muihin suosittuihin alueisiin. Vuonna 2021 luonnonpuistoon tehtiin n. 8 200 käyntiä (vuonna 2020 n. 6 700 käyntiä). Uusi autiotupa piha-alueen rakenteineen tulee siis vastaamaan lisääntyneiden käyntimäärien vaateisiin.

Tuvan lisäksi Kevon tunturialueen reitin varrelta uusitaan käymälöitä yhteensä 5 kpl vuosien 2022–2023 aikana. Uusilla käymäläratkaisuilla saadaan huoltoväli pidemmäksi ja vähennetään tarvetta liikkua reitillä motorisoidusti. Kuivakäymälöihin tulee umpinainen rakenne, missä syntynyt kiinteäjäte sekä suotoneste otetaan talteen ja kuljetetaan talvella maastosta pois asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Myös ympäristölle aiheutunut ylimääräinen ravinteiden ja mikrobien kuormitus vähenee uudella käymäläratkaisulla.

Lisätietoja:

Rakennusmestari Lauri Mäenpää, Metsähallitus, Luontopalvelut, p.  040 6146 106