Julkaistu 30.5.2022

Keskiaikaisten rakennusten perustuksia kunnostetaan Koroistenniemellä Turussa

Toimenpiteet edistävät rakennusten perustusten säilymistä tuleville sukupolville. Kunnostustyöt eivät muuta rakenteiden ulkonäköä.

Koroistenniemellä sijaitsi 1200-luvun lopulta 1400-luvun alkuun saakka piispalle kuuluneita rakennuksia. Puolustustornista ja kivirakennuksesta säilyneitä perustuksia kunnostetaan parhaillaan. Korjaukset valmistuvat kuukauden kuluessa. Korjaustyöt ja niihin liittyvät arkeologiset tutkimukset toteuttaa Muuritutkimus Oy.

Korjausten tarkoituksena on parantaa rakenteiden päällä olevaa vedeneristystä ja ohjata niemen lakialueelta tulevat sulamis- ja sadevedet rakenteiden ohi kohti Aurajokea. Korjausten yhteydessä kiviperustusten päällä oleva kasvukerros poistetaan paikoitellen ja muurirakennetta korjataan, jonka jälkeen kasvikerros siirretään takaisin rakenteen päälle.

– Korjaustyöt eivät muuta rakenteiden ulkonäköä. Kasvukauden myötä korjausten jäljet peittyvät Koroistenniemen maisemasta. Tehdyt toimenpiteet vähentävät veden aiheuttamaa kuormaa ja edistävät rakennusten perustusten säilymistä tuleville sukupolville, kertoo kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Tanja Tenhunen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Nelikulmainen, matala ja ruohottunut kivirakenne joen rinteessä, taustalla kaupungin taloja.
Puolustustornin perustusta Koroistenniemellä 2022. Kuva: Sofia Jägerskiöld / Muuritutkimus Oy

Rinne sortui 1400-luvulla

Piispanistuin siirrettiin Aurajoen ja Vähäjoen muodostamalle Koroistenniemelle 1229 Nousiaisista, jonka jälkeen Koroisiin rakennettiin ensimmäinen puukirkko. Kirkon perustukset ovat nähtävissä niemen laella ristin ympärillä.

Aurajokeen viettävässä rinteessä sijaitsi piispalle kuuluneita rakennuksia, joista ensimmäisenä valmistui mahdollisesti kolmikerroksinen puolustustorni. Tornin viereen valmistui piispan asunnoksi puusta rakennettu talo, jota lämmitettiin hypokaustiuunilla, joka varasi lämpöä ja ohjasi tulisijan kuumuuden lattian alle.

Puurakennus korvattiin 1300-luvun toisella puoliskolla tiilirakennuksella. Koroistenniemen rinne osoittautui epävakaaksi rakennuspaikaksi, ja rinne sortuikin osittain 1400-luvun alkupuolella kallistaen rakennuksia kohti Aurajokea. Rakennukset jäivät pois käytöstä romahduksen jälkeen.

Lisätietoja:

kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija (arkeologi) Tanja Tenhunen, Metsähallitus, Luontopalvelut: tanja.tenhunen@metsa.fi, puh. 040 707 5631

kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija (rakennusperintö) Tuija Väli-Torala, Metsähallitus, Luontopalvelut: tuija.vali-torala@metsa.fi, puh. 040 299450

arkeologi Kari Uotila, Muuritutkimus Oy, puh. 050 528 7360