Julkaistu 14.5.2020

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle entistä parempi alue-ekologinen verkosto

Valtion maiden alue-ekologisen verkoston päivittäminen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa on saatu päätökseen. Mittavan työn lopputuloksena on entistä parempi monikäyttömetsien alue-ekologinen verkosto. Verkosto täydentää aiempia suojelupäätöksiä sekä suojelualueverkostoa erinomaisesti.

Projektin tavoitteena oli päivittää 1990-luvulla aloitettua alue-ekologista suunnittelua korjaamalla puutteita, joita oli suunnitelmien luonto- sekä virkistys ja maisemakohteiden karttatiedoissa. Verkostoa täydennettiin arvokkailla kohteilla myös maastokartoituksin. Verkostoon soveltuvia soita, luonnontilaisia metsiä, puroja, lähteitä ja muita luontokohteita onnistuttiin löytämään lisää lähes 2000 hehtaaria Metsähallituksen työntekijöiden, kansalaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Karttapohjaisella verkkokyselyllä kerättiin yleisöltä vihjeitä mahdollisista arvokkaista kohteista.”Saimme kaikkiaan 90 ehdotusta. Eniten esitettiin luontoarvoiltaan tai riistan elinympäristöltään arvokkaita kohteita sekä retkeily- tai luontomatkailupaikkoja. Suurin osa kohteista oli jo otettu huomioon alue-ekologisina kohteina tai erityyppisinä maankäyttöpäätöksinä”, projektipäällikkö Heikki Juntunen Metsähallituksesta kertoo.

Alue-ekologisen verkoston päivityksessä karttarajauksia tarkistettiin luontokohteiden maastorajojen mukaisiksi ja virheellisiä tietoja poistettiin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli myös täydentää luontokohdeverkostoa. Etsintä kohdistui erityisesti metsälain tarkoittamiin elinympäristöihin ja iäkkäisiin luonnontilaisiin metsiin. Tarkistettavia luontokohteita peilattiin tuoreisiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioihin sekä metsälain tarkennuksiin.

”Uusien kohteiden etsintä kohdistui erityisesti metsälain tarkoittamiin elinympäristöihin ja iäkkäisiin luonnontilaisiin metsiin. Päivityksen aikana verkostoon soveltuvia luontokohteita onnistuttiin löytämään lisää lähes 2000 hehtaaria. Suurin osa uusista kohteista löytyi Koillismaalta, Keski-Pohjan alueelta ei niinkään”, Heikki Juntunen mainitsee.

Verkoston muista osista muutoksia ja yhdenmukaistamisia tehtiin eniten retkeily-, virkistys ja maisemakohteisiin, niin että se on nyt tehty  kaikkialla valtion mailla samoilla periaatteilla.

Päivityksessä hyödynnettiin Metsähallituksen paikkatietoaineistoa sekä maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Metsäisten elinympäristöjen Zonation- analyysi sekä Suomen ympäristökeskuksen avoimet julkiset aineistot tukivat tietojen tarkastamista.

Alue-ekologisen verkoston tietoja päivitetään jatkuvasti toiminnan yhteydessä. Ajantasaista karttatietoa ylläpidetään Metsähallituksen paikkatietojärjestelmässä ja se on valtaosaltaan katsottavissa Retkikartta.fi-sivuilta, jonne se päivitetään määräajoin.

Päätösseminaari pidettiin 11.5. Sidosryhmien palaute suunnitteluprosessista oli myönteinen.

Lisätietoja:
Aluejohtaja Arto Tolonen, arto.tolonen@metsa.fi, puh 0400 192931
Projektipäällikkö Heikki Juntunen, heikki.juntunen@metsa.fi, puh 0400 295463