Julkaistu 18.4.2024

Kesänkijoen kalaeste puretaan Kolarissa

Metsähallitus purkaa Kesänkijoen kalaesteen huhtikuun aikana. Työ tehdään yhteistyössä Äkäslompolon osakaskunnan kanssa. Purkutyössä joudutaan hyödyntämään Ylläksen alueen latuverkostoa, mistä voi aiheutua haittaa hiihtäjille.

Este sijaitsee Kesänkijärven länsipäässä laskujokisuussa. Työ toteutetaan osana TRIWA LIFE -hanketta.

Kalaesteellä on aiemmin pyritty estämään Kesänkijärveen istutettujen onkikokoisten kirjolohien ja taimenten pääsy pois kalastuskohteesta. Samalla on kuitenkin estynyt kalojen luontainen vaellus vesistöjen välillä.

Kalaeste poistetaan huhtikuun aikana kaivinkonetyönä. Työn suorittamiseksi joudutaan käyttämään latuverkostoa luonnon suojelemiseksi, sillä ympäröivä maasto kantaa koneita heikosti.

Lumen peittämä matala kaarisilta, jonka alla sula joki. Sillan päällä latuja ja hiihtäjiä, sillan alla puinen seinämä joen poikki.
Kesänkijoen kalaeste kulkee hiihtoladun alta Ylläksellä. Kuva: Antero Mölläri / Metsähallitus.

Kesänkijärvessä on pyydetty viimeisiä kirjolohia tehopyyntinä laskemalla kalastusluvan hinta nollaan euroon. Viimeisen vuoden aikana Kesänkijärvessä onkin kalastettu noin 1500 luvalla. Jatkossa, eli 15. toukokuuta alkaen, Kesänkijärvessä saa kalastaa yleiskalastusoikeuksin ilman lupaa, vaikka järvellä on kalatalousviranomaisen asettama onki-, pilkki- ja viehekalastuskielto vuoden 2025 loppuun.

Metsähallitus ja Äkäslompolon osakaskunta tulivat siihen tulokseen, että Kesänkijärvi palvelee parhaiten alueen ihmisiä helposti lähestyttävänä kalastuskohteena, jossa istutusten loppumisen myötä ei ole tarvetta muttei myöskään perustetta, erilliselle kalastuslupakohteelle.

Vaellusesteiden poisto on osa EU:n tavoitetta vapauttaa 25 000 kilometriä jokia vaellusesteistä vuoteen 2030 mennessä. TRIWA LIFE:ssa katetaan tästä reilut 13 prosenttia, 3366 kilometriä. Vaellusesteitä poistetaan muun muassa rakentamalla Tengeliöjokeen kalateitä, vaihtamalla esteellisiä tierumpuja parempiin ja kiveämällä tierumpujen edustoja, jotta kalat pääsevät nousemaan tien toiselle puolen. Yhteensä vaellusesteitä pyritään poistamaan lähes 400 Torniojoen vesistöalueella Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätietoja

Kalastuksen asiantuntija Antero Mölläri, Metsähallitus: puh. 040 583 5513, antero.mollari@metsa.fi