Julkaistu 9.9.2021

Kesämyrskyt tuhoavat lintujen pesiä – Metsähallitus etsii uusia keinoja pesinnän turvaamiseen

Oulujärvellä ja Rahjan saaristossa Perämerellä kokeillaan uusia keinoja lintujen pesinnän turvaamiseen. Saarilla, luodoilla ja rannoilla pesivät linnut ovat vaikeuksissa, kun sopivat pesäpaikat kasvavat umpeen ja altistuvat myrskyille. Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa lintujen pesimäalueita ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman turvin. 

Lokki pesällään matalalla luodolla. Ympärillä meri tyrskyää.
Kalalokki myrskyn kourissa. Kuva: Hannu Tikkanen.

Lintujen elintila kapenee niin järvissä kuin merelläkin. Merellä kesämyrskyt ovat lisääntyneet ja pesimäkauden aikana ne ovat hyvin tuhoisia linnuille. Vedenpinnan vaihtelu kiusaa siivekkäitä myös säännöstellyissä järvissä. Lisäksi lintuja uhkaa pesimäpaikkojen rehevöityminen ja umpeenkasvu, joka pakottaa ne tekemään pesänsä tyrskyjen armoille. 

Oulujärvellä kokeillaan lintusaarien kunnostuksia uusin menetelmin. Kokeilussa linnuille luodaan tekoympäristöjä kasaamalla saarille maa-ainesta, joka korottaa pesimäpaikan linnustolle paremmin sopivaksi. Näin pesät ovat turvassa tyrskyrajan yläpuolella. 

Pesimäpaikkojen korotuksista on vain vähän aiempia kokemuksia. Saman tyylisiä kokeiluita on tehty Liminganlahdella, missä maa-ainesta on kasattu kummuiksi suokukkojen soidinta ja pesintää varten. Tarkoituksena on seurata kokeilun vaikutuksia yhteistyössä Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten kanssa. 

-Nyt katsotaan, mitä linnut tästä tuumaavat. Jos käytännöt ovat hyviä, ne leviävät laajempaankin käyttöön. Yksi Helmi-ohjelman tavoitteista onkin tuottaa ohjeistuksia hyvistä käytännöistä luonnonhoitotyötä tekeville, kertoo erikoissuunnittelija Hannu Tikkanen Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Oulujärvellä ja Rahjan saaristossa tehdään myös lintuluotojen raivauksia ja laidunnusta, jotta linnut pystyvät tekemään pesänsä tyrskyrajan yläpuolelle. Oulujärvellä hoitotöiden piirissä on kymmenkunta lintuluotoa. Joillekin luodoille pyritään hankkimaan myös lampaita laiduntamaan, jotta ne pysyvät avoimina. Raivaustyöt tehdään syksyllä pesimäajan jälkeen, tekoympäristöt ja vankemman puuston raivaukset tehdään talvella. 

Rahjan saaristossa hoitotöitä on tehty jo aiemmin. Alueella on otettu raivauksen ja laidunnuksen piiriin yli 150 hehtaaria ranta-alueita ja isompia saaria. Nyt kokeillaan pienempien lintuluotojen raivaamista. Muutamia luotoja on jo raivattu aiempina vuosina ja ensi keväänä raivataan vielä puolenkymmentä lisää. 

Lintujen elinympäristöjen kunnostaminen on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, joka tähtää Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Osa rakennus- ja raivaustöistä toteutetaan ostopalveluina. 

Lisätietoja

Hannu Tikkanen, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen Luontopalvelut, hannu.tikkanen@metsa.fi 

Outi Isokääntä, suojelubiologi, Metsähallituksen Luontopalvelut, outi.isokaanta@metsa.fi

Ilkka Immonen, suojelubiologi, Metsähallituksen Luontopalvelut, ilkka.immonen@metsa.fi