Julkaistu 17.10.2023

Kemiönsaaren Biskopsön saarella ennallistetaan perinneympäristöä

Kemiönsaaren Biskopsön saarella sijaitsee luonnonsuojelualue, jonka luontoarvoja on menetetty umpeenkasvun takia. Metsähallitus palauttaa niitä ennallistamisella ja luonnonhoidolla. Perinneympäristöjen hoito on yksi merkittävimmistä keinoista torjua luontokatoa. Ne ovat monimuotoisin ja runsaslajisin elinympäristömme, mutta samalla uhanalaisin. Biskopsöllä työt käynnistyivät nyt syksyllä. Työllä autetaan uhanalaista ja lajirunsasta elinympäristöä elpymään.

Perinneympäristöt, kuten niityt, metsälaitumet ja hakamaat, ovat Suomen luonnon monimuotoisimpia elinympäristöjä. Niillä elää jopa neljäsosa maamme uhanalaisesta lajistosta, mm. runsas määrä tärkeitä pölyttäjähyönteisiä sekä uhanalaisia kasveja. Perinneympäristöjen luontoarvojen turvaaminen edellyttää jatkuvaa hoitoa, josta tehokkain on laidunnus. Jos alueelle on päässyt kasvamaan runsaasti puustoa ja pensaita, alkuun tarvitaan konetyönä tehtävää ennallistamistyötä. Tämä työvaihe alkaa Biskopsöllä.

Mitä Biskopsöllä tehdään?

Luonnonsuojelualueen niityt raivataan täysin avoimeksi niittämällä ja raivaamalla pensaita ja nuoria puita. Vanhoilla hakamailla eli vähäpuustoisilla laidunalueilla vähennetään nuorta puustoa, joka on kasvanut alueelle viimeisen 60 vuoden aikana. Metsälaitumia avarretaan raivaamalla nuoria puita ja laajentamalla jo valmiiksi avoimia alueita.

Kesästä 2024 alkaen alueelle pyritään järjestämään vuosittainen nautalaidunnus. Laiduntamisen avulla vähennetään nopeakasvuisia heiniä, jolloin vaateliaat ja matalakasvuiset, perinneympäristöjen kasvit saavat tilaisuuden kukoistaa.

Laidunnuksen lisäksi alueella tehdään jatkossa tarvittaessa ylläpitoraivausta, eli esimerkiksi raivataan vesakoita ja pensastoa.

Silmiä hivelevä ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävä kokonaisuus

– Tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluttua Biskopsöllä on hyvin hoidettu ja monipuolinen perinneympäristökokonaisuus. Uhanalaiset kasvit ja hyönteiset kukoistavat, lehmät laiduntavat kesäisin ja maisema on perinneympäristöille tyypilliseen tapaan kaunis. Avoimien ja puoliavoimien elinympäristöjen lisäksi alueella on myös raivaamatonta metsää, jossa metsien luontoarvot paranevat hiljalleen, kun lahopuun määrä luonnostaan kasvaa, sanoo luonnonsuojelun asiantuntija Joose Saijets Metsähallituksesta.

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Biskopsön luonnonsuojelualueen hoidosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Rahoitus tulee ympäristöministeriön rahoittamasta Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelun asiantuntijat Joose Saijets, joose.saijets@metsa.fi, p. 040 655 1682;
Markus Jaskari, markus.jaskari@metsa.fi, p. 040 655 1318

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi/helmi)