Julkaistu 5.11.2019

Kehitämme esteettömiä retkeilypalveluja

Metsähallituksen Luontopalvelut parantaa retkeilypalvelujen esteettömyyttä samalla, kun olemassa olevia palvelurakenteita kunnostetaan. Monesti esteettömyyden parantaminen onnistuu pienillä muutoksilla. Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Suoja- ja ohjausrakenteet sekä opasteet ja reittipohjat ovat keskeisiä korjaus- ja uusinvestointikohteita.

Teemme yhteistyötä luontomatkailuyritysten kanssa ja tuemme tuotekehitystä, joka lisää ja parantaa erityisryhmille tarjolla olevia luontomatkailutuotteita. Esteettömien ja soveltuvien palvelujen kannalta on tärkeää kehittää myös opastuksen sisältöjä ja toteutustapoja, jotka yhdistävät luontoelämyksiin syventävää tietoa luonnostamme.

– Sairaus, vamma, pienten lasten kanssa liikkuminen tai esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet eivät saa olla este luonnossa liikkumiselle ja ainutlaatuisille elämyksille. Asiakaslähtöisyys, esteettömyys ja saavutettavuus ovat palvelujen kehittämisessä keskeisiä tavoitteita, korostaa päällikkö Sakari Kokkonen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Esteettömiä luontokohteita on ympäri Suomen ja niistä löytää tietoa mm. Luontoon.fi/esteeton-palvelustamme tai ottamalla yhteyttä Metsähallituksen asiakaspalveluun. Maastorakenteissa tavoitteena on luonnonmukaisuus, jotta luontoelämys turvataan. Tällä hetkellä varsinaiset esteettömät reitit ovat melko lyhyitä, sillä ne ovat kalliita rakentaa. Maastossa on kuitenkin paljon helppokulkuisia reittejä, joista pyritään viestimään entistä paremmin, jotta asiakas itse voi arvioida, soveltuuko reitti hänelle.

Esteettömät luontokohteet ja -palvelut esitellä Tampereen apuvälinemessuilla

Tampereen lähistöllä esimerkiksi Seitsemisen kansallispuistoa on jo pitkään kehitetty esteettömyys huomioiden. Seitsemisen alueella ei ole suuria korkeuseroja: maasto on tasaista, paikoin kumpuilevaa. Luontokeskuksessa ja sen pihapiirissä, Pitkäjärven metsäkämpän pihapiirissä sekä Multiharjun luontopolun itäosassa voi liikkua pyörätuolilla avustajan kanssa. Soljasten suoluontopolun liikuntaesteetön osuus on noin puoli kilometriä. Sen alkupisteessä on erityisesti liikuntaesteisille rakennettu keittokatos, nuotiopaikka ja esteetön käymälä.

Yhdenvertaisten luontoliikuntamahdollisuuksien edistämisessä keskeistä on koko palveluketjun toimivuus, minkä vuoksi Metsähallitus tekee kehittämisyhteistyötä mm. järjestöjen ja yritysten kanssa. Tässä työssä tärkeänä tukena ovat yhteistyöhankkeet. Parhaillaan käynnissä olevia Luonto kaikille ja Esteetön eräpolku -hankkeita esitellään Tampereella 7.–9.11.2019 Apuvälinemessujen Liikuntamaassa, jossa voi tutustua myös Metsähallituksen tarjontaan tarkemmin.

– Yhteistyöhankkeet lisäävät Metsähallituksen henkilöstön osaamista, mikä parantaa mahdollisuuksiamme ottaa erityisryhmät entistä paremmin huomioon palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa, kertoo erikoissuunnittelija Liisa Kajala Metsähallituksesta.

Metsähallituksen tehtävänä on huolehtia hienoista luontokohteista ja siitä, että niillä on tarjolla eri tarpeisiin soveltuvia palvelurakenteita ja retkeilyreittejä. Metsähallitus ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville. Tämä mahdollistaa myös yrityksille yhdenvertaisten luontomatkailupalvelujen kehittämisen.

Lisätietoja:
päällikkö Sakari Kokkonen, luonnon virkistys- ja matkailukäyttö, puh. 0206 397 642
erikoissuunnittelija Liisa Kajala, puh. 0206 395 930
Sisä-Suomen puistoalueen asiakaspalvelu, puh. 0206 39 5270, sähköposti: sisasuomi(at)metsa.fi