Julkaistu 7.7.2021

Katanpään linnakesaaren perinnemaisemaa kunnostetaan talkoovoimin

Selkämerellä, Kustavin Katanpään vanhalla linnakesaarella on käynnissä ympäristöjärjestö WWF:n talkooleiri, jonka aikana raivataan katajaa ja pienpuustoa kallioniemien laidunalueilta ja lintuluodoilta sekä poltetaan raivaustähteitä. Leiri on osa Metsähallituksen Luontopalvelujen Rannikko-LIFE-hanketta.

Talkooleirillä raivataan umpeenkasvaneita niittyjä ja metsälaitumia. Niityt ja metsälaitumet ovat uhanalaisia perinneympäristöjä.

– Perinneympäristöt ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, ja niillä elää jopa kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Jotta perinneympäristöissä elävän lajiston tulevaisuus olisi turvattu, pitäisi näiden elinympäristöjen pinta-alan kasvaa moninkertaiseksi, WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Katanpäässä luontoa kunnostetaan raivaamalla umpeenkasvaneita niittyjä ja metsälaitumia kasarmialueen tuntumassa ja etelärannassa. Puustoa kaadetaan, jotta niittylajien tarvitsema valoisuus lisääntyy ja niiden elinolot paranevat. Kunnostuksen myötä myös maisema merelle avartuu. Kunnostetun alueen jatkohoito pyritään toteuttamaan laidunnuksella.

Leiri toteutetaan osana Rannikko-LIFEa

Perinneympäristöt, kuten niityt ja metsälaitumet, ovat syntyneet perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen seurauksena.

– Vanhan kasarmialueen niityt ja kedot ovat kasvilajistoltaan monipuolisia, ja niillä viihtyvät monet taantuneet niittykasvit. Katanpään luonnossa näkyy myös saaren aikaisempi käyttö Lypyrtin tilojen laidunmaana, kertoo Tiina Jalkanen Metsähallituksesta.

Katanpään työt toteutetaan osana Rannikko-LIFE-hanketta. Leirin aikana vietetään myös rannikon luontoa juhlistavaa Rannikko-LIFE -päivää, jolloin rannikon arvokkaaseen luontoon on mahdollista tutustua pop up -luontopolulla. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita Perämereltä Hangon saaristoon sekä Viron pohjoisrannikolla.

Tänä kesänä WWF ja Metsähallituksen Luontopalvelut järjestävät talkooleirejä Katanpään (3.–10.7.) lisäksi Naamijoella Kolarissa 17.–24.7., Hangon Uddskatanilla 31.7.–7.8. sekä Saaristomeren kansallispuistossa Äspskärissa 14.–21.8.

Lisätiedot kohteesta ja töistä:

Suunnittelija Tiina Jalkanen, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh.040 6537 904, tiina.jalkanen@metsa.fi

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020, jari.luukkonen@wwf.fi

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset