Julkaistu 10.3.2021

Kasvatamme huomista – Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportti on julkaistu

Vuosi- ja vastuullisuusraportin 2020 kansikuva

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportti 2020 on julkaistu. Raporttiin voi tutustua osoitteessa: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2519. Kokonaisuuteen kuuluu vuosi- ja vastuullisuusraportin lisäksi konsernin taloustiedot sisältävä toimintakertomus ja tilinpäätös.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti kattaa Metsähallituksen ja sen tytäryhtiöiden toiminnan vuodelta 2020. Edistimme vuonna 2020 vastuullisuustavoitteitamme Metsähallituksen vastuullisuusohjelman kaikilla painopistealueilla: johtaminen, ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta.

Vuoden aikana toteutimme muun muassa uutta strategiaa tukevan brändiuudistuksen, loimme ensimmäisen arvonluontimallin, aloitimme Metsähallituksen yhteisen asiakaskokemustyön, lanseerasimme ilmasto-ohjelman ja käynnistimme saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun.

Raportin vuosi- ja vastuullisuusosiossa viitekehyksenä on hyödynnetty GRI-standardia. PDF-muodossa julkaistussa raportissa on huomioitu saavutettavuusvaatimukset.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2519