Julkaistu 23.6.2021

Kartoittajat sukeltavat Helsingin Helmien ja Espoon Erityisyyksien perässä Suomenlahdella

Tänä kesänä Helsingin ja Espoon edustan merialueita kartoitetaan osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU). Pääkaupunkiseudulla VELMU-ohjelman Meriluonto 2021 -kampanjan tavoitteena on kartoittaa ja löytää Helsingin ja Espoon arvokkaimmat vedenalaiset meriluontokohteet.

Ahven ui kirkkaassa vedessa kasvien seassa hiekkapohjalla.
Ahven ui laguunissa Itäisellä Suomenlahdella. Kuva: Petra Pohjola / Metsähallitus.

Tänä kesänä vesillä liikkujat voivat bongata kartoittajien ja meribiologien veneitä muun muassa Lauttasaaren ja Isosaaren edustalta sekä Suvisaaristosta, sillä käynnissä on VELMU-ohjelman Meriluonto 2021 -kampanja, jossa kartoitetaan Helsingin ja Espoon arvokkaimpia vedenalaisia meriluontokohteita.

Kampanja on monen toimijan yhteisponnistus pääkaupunkiseudun vedenalaisen meriluonnon turvaamiseksi. Sen toteuttavat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsähallituksen Luontopalvelut, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Åbo Akademi sekä Helsingin ja Espoon kaupungit. Kesällä merellä liikkuvat Metsähallituksen meritiimin, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin kaupungin kartoittajat. Pääosan toiminnasta rahoittaa ympäristöministeriö.

Pääkaupunkiseudun rannikko on erittäin monimuotoista: pinnan alta paljastuu reheviä sisälahtia, hiekkasärkkiä ja ulkomeren riuttoja. Itämeren pohjasta löytyy mitä merkillisimpiä muodostelmia. Aivan lähellä Helsingin ja Espoon kaupunkien sykettä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä riuttoja ja laguuneja, joissa esiintyy monia Itämeren avainlajeja.

Kartalle on merkitty pääkaupunkiseudun riutat, laguunit, potentiaaliset kunnostuskohteet, Espoon erityisyydet ja Helsingin helmet.
Kesän aikana kartoitetaan Helsingin ja Espoon edustan vedenalaista luontoa. Kuva: Rasmus Boman / Metsähallitus.

Pääkaupunkiseudun rannikkoalueet ovat kovassa käytössä muun muassa vilkkaan laiva- ja veneliikenteen, virkistyskäytön ja rakentamisen vuoksi. Meriluonto 2021 -kampanjan tavoitteena on satsata erilaisten lajien ja elinympäristöjen kartoitukseen, jotta luontoarvot ja ihmisen toiminta voidaan arvokkailla merialueilla sovittaa entistä paremmin yhteen. Kampanjan yhtenä tavoitteena on myös tunnistaa pääkaupunkiseudun merialueelta mahdollisia myöhemmin kunnostettavia kohteita.

Helmiä ja Erityisyyksiä löytyy läheltä

VELMU-ohjelmassa on jo vuosien ajan kerätty tietoa vedenalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymisestä Suomen merialueilla. Kerätyn aineiston avulla on mallinnettu ja tunnistettu monimuotoisuuden kannalta keskeisiä alueita sekä kansallisella että maakuntatasolla. Meriluonto 2021 -kampanjan tavoitteena on kartoittaa keskeisiä alueita entistä paikallisemmin myös kaupunkikohtaisesti valituista kohteista. Siksi VELMU-kumppaneita liikkuu pääkaupunkiseudun edustalla poikkeuksellisen paljon tänä kesänä.

Helsingin kaupunki osallistuu kartoitustoimintaan kartoittamalla matalien sisälahtien vedenalaisen luonnon tilaa sekä etsimällä näiltä alueilta kohteita, joissa voitaisiin kokeilla vesikasvillisuuden ennallistamissa. Yksi mahdollinen ennallistamiskohde on Töölönlahti, jossa veneilykielto ja veden laadun kunnostustoimet ovat johtaneet vesikasvien selviytymismahdollisuuksien kohentumiseen.

Espoossa meritiimin voi nähdä liikkuvan rantojen tuntumassa esimerkiksi Otsolahdella tai Finnoon edustalla, mutta myös ulommilla saarikohteilla, kuten Kytössä. Kohteet on valittu yhdessä Espoon kaupungin ja VELMU-ohjelman asiantuntijoiden kanssa ottaen huomioon sekä mahdollisia luontoarvoja että joissain tapauksissa myös kunnostuspotentiaalia. Suuri tarve vedenalaisen luonnon kartoitukselle onkin, sillä Espoosta on toistaiseksi vain vähän tietoa meriluonnosta. Vesiin liittyvät kartoitukset ovat aikaisemmin keskittyneet enimmäkseen sisävesiin, kuten järviin ja puroihin.

Pääkaupunkiseudun lisäksi Meriluonto 2021 -kampanja näkyy myös Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla, missä selvitetään riuttojen ja laguunien tilaa.
Kartoitustyöt aloitetaan jo ennen juhannusta. Kartoitukset lähtevät liikkeelle Isosaaresta ja Kallahdesta sekä Espoon Suvisaariston Rövarenista.
Tutkimusta toteutetaan pääosin sukeltamalla, mutta matalien rantojen kartoituksessa on käyttöä myös snorkkelille, vesikiikarille ja kahluuhousuille.

Sukeltaja tutkii veden alla pientä kasvia ja pitää toisessa kädessään kirjoitusalustaa.
Meribiologi kartoittamassa laguunia snorklaamalla. Kuva: Suvi Saarnio / Metsähallitus.

Lisätietoja

  • VELMU-ohjelma (ymparisto.fi)
  • Twitter: @VELMUohjelma #Meriluonto2021
  • Instagram #VELMUohjelma #Meriluonto2021
  • Metsähallitus: Lasse Kurvinen, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen meritiimi, lasse.kurvinen@metsa.fi, +358406318029
  • SYKE: Markku Viitasalo, VELMU-ohjelman koordinaattori, Suomen ympäristökeskus, markku.viitasalo@syke.fi, +358 295 251 742
  • Espoo: Ella Pippingsköld, limnologi, Espoon kaupunki, ella.pippingskold@espoo.fi, +358406368046
  • Helsinki: Emil Nyman, Helsingin kaupunki, Ympäristöpalvelut, emil.nyman@hel.fi