Julkaistu 19.3.2021

Karstulaan villejä metsäpeuroja Kainuusta

Karstulan Aittosuon tuntumassa sijaitsevaan metsäpeurojen totutustarhaan tuotiin viime viikonloppuna neljä aikuista metsäpeuranaarasta. Vaatimet ja niille syntyvät vasat vapautetaan keskikesällä. Tavoitteena on vahvistaa tarhan lähialueella elävää pientä metsäpeurakantaa ja pidemmällä tähtäimellä parantaa koko Suomenselän kannan perinnöllistä monimuotoisuutta.

Metsäpeurat pyydystettiin Kuhmosta Vuosangan ampuma-alueelta. Pyynnistä vastasi Luonnonvarakeskuksen metsäpeuratutkimuksen kenttätiimi. Metsäpeurat paikannettiin helikopterista, joka laski nukutuskaluston käyttäjät sopivaan paikkaan odottamaan. Eläimet ohjattiin pyytäjien läheisyyteen kopterilla ja nukutettiin yksi kerrallaan. Metsäpeurat haettiin maastosta moottorikelkalla ja lastattiin tiellä odottavaan eläinkuljetustraileriin. Eläimille annettiin nukutuksen aikana lisähappea, ja ne herätettiin ennen maantiekuljetusta.

”Pyydystäminen ja kuljetukset sujuivat hyvin, ja tarhassa kaikki eläimet kävivät syömässä vuorokauden kuluessa saapumisestaan”, kertoo projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta.

Karstulassa vaatimia pidetään muutaman kuukauden ajan totutustarhassa, jossa niitä ruokitaan jäkälällä ja poronrehulla. Vasat syntyvät todennäköisesti toukokuun jälkimmäisellä puoliskolla, ja eläimet vapautetaan pikkuvasavaiheen jälkeen keskikesällä. Vasojen toivotaan kiinnittävän vaatimet uudelle kotialueelle. Vaadinten liikkeitä seurataan satelliittipantojen ja korvaan laitettujen GPS-lähettimien avulla. Vasoja ei merkitä.

Villit metsäpeurat monipuolistavat perimää

Kaksi vuotta sitten Karstulan totutustarhasta vapautettiin viisi aikuista metsäpeuraurosta eli -hirvasta, jotka olivat kasvaneet suomalaisissa eläintarhoissa. Eläimet osoittautuivat vapauteen päästyään odotettua kesymmiksi, joten tarha-alkuperää olevat eläimet haluttiin nyt korvata villeillä yksilöillä.

”Villien yksilöiden pyynnin puolesta puhui myös se, että ne ovat perimältään eläintarhoissa syntyviä metsäpeuroja monimuotoisempia”, Mykrä-Pohja sanoo.

Karstulan tarhaan vietyjen vaadinten lisäksi Kuhmosta pyydystettiin kaksi nuorta hirvasta, jotka kuljetettiin Seitsemisessä ja Lauhanvuoren kansallispuistossa sijaitseviin totutustarhoihin. Hirvaiden ensi vuonna syntyvät jälkeläiset vapautetaan totutustarhoista luontoon. Palautusistutusten tavoitteena on vakiinnuttaa metsäpeura takaisin osaksi eteläisen Suomenselän lajistoa.

Sekä Karstulan täydennysistutus että Seitsemisen ja Lauhanvuoren palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, puh. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi