Julkaistu 9.6.2023

Kari Koivumaalle Paliskuntain yhdistyksen ansiomerkki

Länsi-Lapissa Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimiehenä pitkän uran tehneelle, alkuvuonna eläköityneelle Kari Koivumaalle on myönnetty Paliskuntain yhdistyksen ansiomerkki ansiokkaasta yhteistyöstä paliskuntien kanssa.

Ansiomerkki myönnettiin Kari Koivumaalle pitkästä ja rakentavasta yhteistyöstä toimialueen yhdeksän paliskunnan kanssa sekä Paliskuntain yhdistyksen kanssa. ”Useat palaverit on paliskuntien kanssa pidetty ja ongelmakohteet ratkaistu, molemmin puolin on jouduttu tekemään myös myönnytyksiä. Metsätalouden toimenpiteissä on aina pyritty huomioimaan erotusten aikataulut ja tiedottamaan aktiivisesti ajankohtaisista toimenpiteistä”, Kari Koivumaa kuvailee työuransa mittaista yhteistyötä paliskuntien kanssa.

Kari Koivumaa on ensimmäinen metsähallituslainen, jolle Paliskuntain yhdistys on myöntänyt ansiomerkin. ”Ansiomerkki on toiseksi tärkein huomionosoitus heti Metsähallituksen antaman huomionosoituksen jälkeen. Lämmitti mieltä ja liikutustakin aiheutti, että yhteistyötämme arvostetaan”, Kari Koivumaa kuvaili tunnelmiaan palkitsemisen jälkeen. Koivumaa halusi korostaa koko Länsi-Lapin metsätiimin osuutta ja panosta onnistuneessa yhteistyössä: ”Oman metsätiimini, metsänhoitotiimin ja korjuu-kuljetustiimin henkilöstön yhteistyöllähän tämä huomionosoitus ansaittiin. Kiitos kuuluu myös heille kaikille.”

Paliskuntain yhdistyksellä on oma ansiomerkki, joka voidaan myöntää porotaloudessa ansioituneelle henkilölle. Myöntämisperusteet on laadittu vuonna 1998.

Kahdestatoista paliskunnan edustajasta koostuva Paliskuntain yhdistyksen hallitus päättää ansiomerkkien myöntämisestä. Hallituksen jäseniä pyydetään tekemään esityksensä ansiomerkin saajista, päätöksen on oltava yksimielinen.

Paliskuntain yhdistyksen kunniamerkit jaettiin Maija-Liisa Haatajalle Sattasniemen paliskunnasta (oikealla), Auvo Autiolle Sattasniemen paliskunnasta, Saara Maggalle Hammastunturin paliskunnasta, Kari Ollilalle Jääskön paliskunnasta, Inkeri Westille Hammastunturin paliskunnasta sekä Kari Koivumaalle Metsähallituksesta. Kuva: Paliskuntain yhdistys.