Julkaistu 6.3.2019

Käräjäoikeus antanut päätöksen Vetsijoen ja Utsjoen tapauksissa

Lapin käräjäoikeus on todennut tänään 6.3.2019 päätöksessään, että ilman Metsähallituksen kalastuslupaa Vetsijoella vieheellä ja vavalla kalastaneet neljä saamelaista sekä Utsjoella verkolla lohta rauhoitusaikana kalastanut saamelainen eivät ole syyllistyneet luvattomaan pyyntiin, koska perustuslaki turvaa alkuperäiskansalle oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan.

Metsähallituksen lupamyyntijärjestelyt Ylä-Lapissa ovat perustuneet vuodesta 2016 alkaen voimassa olleeseen kalastuslakiin. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä on kalastuslain 10. pykälään muutos, joka parantaisi saamelaisten ja paikallisten kalastuskulttuurin harjoittamismahdollisuuksia. Metsähallitus on kannattanut esitettyä muutosta ja toivoo, että uusi kalastuslaki astuisi voimaan jo tulevalle kalastuskaudelle.

Metsähallitus tutustuu käräjäoikeuden päätökseen yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa ja tiedottaa aiheesta tarpeen mukaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Anna-Liisa Varala, lakimies, Metsähallitus
anna-liisa.varala(a)metsa.fi, puh. 0206 394 719