Julkaistu 17.2.2021

Käpykeräys ei jatku kevättalvella Lapissa, ensi syksyn tilannetta tarkkaillaan

Viime syksyn männynkäpykeräyksessä Metsähallitus osti kerääjiltä yhteensä 570 000 litraa pohjoissuomalaisia männyn käpyjä siemenhuollon varmuusvarastoa täydentämään. Keräystä oli tarkoitus jatkaa kevättalvella 2021, mutta talvipakkaset heikensivät Lapin mäntyjen siementen itävyyttä liiaksi.

Syksyllä kerätyt männyn kävyt ovat nyt siemenkaristamoilla kuivattavina ja karistettavina. Niistä saatavia siemeniä tulee myyntiin jo kesäksi. Siemeniä tarvitaankin kipeästi, sillä Lappiin sopivasta männyn kylvösiemenestä on ollut pula.

Kevättalveksikin suunniteltiin käpyjen jatkokeräystä. Tammikuussa eri puolilta keräysaluetta otettujen uusien käpynäytteiden perusteella kuitenkin ilmeni, etteivät siemenet ole kestäneet talven pakkasia. Niiden itävyys on huonontunut huomattavasti. Käpyjen keräystä ei siis Pohjois-Suomessa järjestetä kuluvana kevättalvena.

Kokemus on osoittanut, että hyviä käpyvuosia saattaa olla useampia peräkkäin. Metsähallituksen Luontopalvelut seuraa tarkasti ensi syksyksi kypsyvän käpysadon sopivuutta kerättäväksi. Keräysorganisaatio on hyvässä vireessä syksyllä mahdollisesti jatkuvaa keräyskampanjaa varten. Sen mahdollisesta jatkumisesta viestitään sitten laajasti.

Käpykeräyksestä saatavia siemeniä käytetään pääasiassa kylväen tehtävässä metsien uudistamisessa. Nyt meneillään olevassa karistuksessa kävyt avataan lämmittämällä, ja niistä karistetaan eli ravistellaan siemenet erilleen. Sen jälkeen siemenistä poistetaan lenninsiivet ja siemenet puhdistetaan sekä kuivataan. Puhdistetut siemenet viedään Metsähallituksen Imarin siemenkeskukseen Rovaniemellä. Sieltä siemeniä myydään Pohjois-Suomen metsänomistajille.
Pohjois-Suomen männyn siemenhuollon varmuusvaraston ylläpito on yksi Metsähallitukselle vastuutetuista tehtävistä.

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Ilkka Vaara, Metsähallitus Luontopalvelut, puh. 0206 39 7101