Julkaistu 28.6.2024

Kansallispuistojen johtajia ympäri maailmaa koolla Turussa 2.-4.7. – keskusteluaiheina luontokato, ilmastonmuutos ja ennallistaminen

Kansallispuistoista ja muista valtion luonnonsuojelualueista vastuussa olevien organisaatioiden johtajat kuudestatoista eri maasta kokoontuvat ensi viikolla Turkuun keskustelemaan luontokadosta, ilmastonmuutoksesta ja luonnonsuojelualueiden roolista niiden torjunnassa. Kansallispuistojen johtajat mm. Kanadasta, Yhdysvalloista, Australiasta, Etelä-Koreasta ja Tsekeistä tutustuvat vierailun aikana myös Kurjenrahkan ja Saaristomeren kansallispuistoihin. 

Suomessa valtion luonnonsuojelualueita hoitava Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää tilaisuuden yhdessä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja sen suojelualuekomission (WCPA) kanssa. Luontokato ja ilmastonmuutos ovat vahvasti esillä ensi viikon keskusteluissa Turussa. Johtajat pyrkivät löytämään keinoja viestiä luonnonsuojelusta saatavista hyödyistä tehokkaammin rahoittajille, päätöksentekijöille ja kansalaisille, jotta suojelualueiden rahoitus saataisiin nostettua kestävälle tasolle.

– Luontokadon pysäyttäminen on meille valtion luonnonsuojelualueiden hoitajina tärkein tehtävämme. Luonnonsuojelualueet auttavat myös torjumaan ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen. Keskustelemme kollegojen kanssa esimerkiksi siitä, miten luonnonsuojelualueilla voimme edistää kansainvälisiä, luonnon monimuotoisuuteen liittyviä sitoumuksia, luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta sanoo.

Montrealin luontokokouksessa 2022 sovittiin esimerkiksi, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 30 prosenttia maapallon maa- ja vesialueista suojellaan, haitallisia vieraslajeja torjutaan ja lajien uhanalaiskehitys pysäytetään: Montrealin luontokokous COP15 – Ympäristöministeriö.

– Tätä työtä on edelleen paljon tehtävänä Suomessa jo olemassa olevilla suojelualueilla. Turussa jaamme oppeja ja kokemuksia muiden maiden kanssa siitä, miten suojelualueita hoidetaan vaikuttavasti. Valtion luonnonsuojelualueille Suomessa tehtiin viime vuonna kansainvälinen arviointi työmme laadusta, nyt voimme jakaa oppeja arvioinnista muille, Jansson sanoo.

Toimittaja: tule haastattelemaan luonnonsuojelujohtajia Hotelli Kakolaan keskiviikkona 3.7.

Toimittajien on mahdollista haastatella Metsähallituksen Luontopalvelujen luontopalvelujohtajaa Henrik Janssonia, IUCN:n suojelualuekomission puheenjohtajaa Madhu Raoa, Parks Canadan varapresidenttiä Darlene Uptonia ja Tšekin luonnonsuojeluorganisaation kansainvälisen osaston johtajaa (vuoden 2023 kokouksen järjestäjä) Tomáš Růžičkaa Hotelli Kakolassa Turussa keskiviikkona 3.7. klo 8.30.

Ilmoittautumiset ma 1.7. klo 16 mennessä viestintä- ja kumppanuusjohtajalle Johanna Salomaa-Valkamolle sähköpostitse: johanna.salomaa-valkamo@metsa.fi

Fakta: Suojelualueorganisaatioiden johtajien maailmanlaajuinen verkosto (World Protected Areas Leaders Forum, WPALF)

  • World Protected Areas Leaders Forum eli WPALF on suojelualueorganisaatioiden johtajien maailmanlaajuinen verkosto, joka on perustettu Kansanvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n (International Union for the Conservation of Nature) suojelualuekomission (World Commission on Protected Areas, WCPA) yhteyteen vuonna 1999.
  • WPALF tarjoaa suojelualueiden organisaatioiden johtajille mahdollisuuden jakaa tietoa, keskustella ajankohtaisista strategisista kysymyksistä ja yhteisistä haasteista sekä edistää globaalia yhteistyötä ja suojelualueiden tärkeyden tunnettuutta.
  • Viimeisin WPALF-kokous järjestettiin Tšekissä kesäkuussa 2023.
  • Heinäkuinen kokoontuminen Suomessa vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisesti luonnonsuojelun edelläkävijänä sekä aktiivisena toimijana IUCN:ssa – etenkin sen suojelualuekomissiossa.

Lisätietoja medialle:

Viestintä- ja kumppanuusjohtaja Johanna Salomaa- Valkamo, Metsähallituksen Luontopalvelut, p. 040 355 8025, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@metsa.fi