Julkaistu 18.12.2020

Kalavesien kunnostukseen mittava lisäraha: 1,4 miljoonaa euroa

Metsähallitus lisää virtavesien kunnostusta merkittävästi vuonna 2021Eduskunta on myöntänyt kunnostuksiin 1,4 miljoonan euron lisärahoituksen. Rahalla voidaan kunnostaa jopa 20 koskialuetta kymmenellä eri joella.

”Tämä on merkittävä lisä kalojen elinympäristöjen kunnostuksiin. Olemme jo aloittaneet lähes miljoonan euron valuma-aluehankkeen, jolla kunnostetaan kokonaisia valuma-alueita. Nyt pystymme kohdistamaan urakoita lisäksi erillisiin virtavesiin”, erätalousjohtaja Jukka Bisi iloitsee. “Sijoitus virtavesiin on mitä parhain tulevaisuusinvestointi.” 

Suurimmat urakat ovat Lieksassa Ruunaalla sekä Posiolla Livojoessa. 

Ruunaalla kunnostetaan kolme koskea ja Livojoella viisi. Muitakin kohteita on suunnitteilla muun muassa Lappiin. 

Kunnostukset tarkoittavat muun muassa lohikalojen kutu– ja pienpoikasalueiden kunnostuksia. Niihin tuodaan soraa ja kiveä. Aikoinaan uittoa varten perattuja koskia palautetaan vastaamaan luonnontilaa. 

Myös kalojen vaellusesteitä poistetaan. Suunnitelmissa on jopa yhden pienen vesivoimalaitoksen purkaminen. 

Metsähallitus tiedottaa toimenpiteistä tarkemmin vuoden aikana, kun niitä aletaan toteuttaa. 

Kalavesien  huippuvuosi tulossa 

Virtavesien kunnostusraha on vain yksi julkinen sijoitus kalavesiin tulevana vuonna 

Kalavesiin sijoitetaan parin vuoden aikana miljoonia euroja. Kokonaisia valuma-alueita kunnostetaan lähes miljoonan euron hankkeella 2020–2021Projekti on mukana myös Metsähallituksen Itämerihaasteen toimenpideohjelmassa. Maa- ja metsätalousministeriö jakaa lisäksi osan kalastonhoitomaksujen noin 10 miljoonan euron tuotosta kalavesihankkeisiin.  

Lisätietoja 

Ylitarkastaja Mikko Malin, Metsähallitus
puh. 040 837 7548, 
etunimi.sukunimi@metsa.fi