Julkaistu 8.11.2019

Kalastuksen kiintiö ylittyi kahdella joella Utsjoella

Kahden jokikohteen kalastusluvat ylittyivät Utsjoella inhimillisen erehdyksen vuoksi viime kesänä. Metsähallitus ilmoitti asiasta perjantaina Utsjoen kuntakohtaisessa neuvottelukunnassa.

Metsähallituksen oman kiintiöpäätöksen mukaan Kuoppilasjokeen sai myöntää 20 lupavuorokautta ja Vetsijokeen 100 lupavuorokautta. Lupamyyntijärjestelmään tulleen inhimillisen erehdyksen vuoksi myyntiin tuli kaksinkertainen määrä lupavuorokausia.

Koska joet ovat suosittuja, ylimääräinen kiintiö myös käytettiin.

Erehdys koski vieraspaikkakuntalaisille myytäviä vuorokausilupia. Paikalliset kalastajat ovat voineet viime kevään lakimuutoksen ansiosta lunastaa oman kunnan jokikohteet kattavan edullisen kausiluvan, joiden määrä ei ole kiintiöity.

Muilla Ylä-Lapin kalastuskohteilla järjestelmä toimi oikein, eikä ylityksiä päässyt syntymään.

– Tämä on erittäin paha erhe. Tilanne Ylä-Lapissa on ollut herkkä viime vuosien kalastuslain muutosten myötä. Toivottavasti tämä virheemme ei pilaa sitä hyvää yhteistyötä, joka Ylä-Lapissa on onnistuttu saavuttamaan, erätalousjohtaja Jukka Bisi Metsähallituksesta sanoo.

Bisin mukaan Metsähallitus käy läpi lupamyynnin valmisteluun liittyvät prosessit, jotta vastaavaa ei jatkossa pääsisi tapahtumaan. Hänen mukaansa sisäistä ohjeistusta on täsmennettävä ja tulevia lupamääriä voidaan myös arvioida uudelleen.

Seuraavaksi Metsähallitus odottaa Luonnonvarakeskukselta yhteenvetoa kesän saalistiedoista ja lupamääristä, joissa ovat mukana tiedot myös muilta vesialueiden omistajilta. Tämän jälkeen voidaan arvioida virheen vaikutusta ensi vuoden kalastuksen suunnitteluun.

Lisätietoja:
Erätalousjohtaja Jukka Bisi, Metsähallitus, puh. 040 537 0993

Kuva: Kiintiön ylitys koskee kartassa näkyviä kohteita Kuoppilasjoki (1573) ja Vetsijoki (571). Kartta on julkaistu Metsähallituksen Tuikki-lehdessä 2019.