Julkaistu 14.5.2020

Kainuun valtion maille entistä parempi alue-ekologinen verkosto

Valtion maiden alue-ekologisen verkoston päivittäminen Kainuun maakunnassa on saatu päätökseen. Mittavan työn lopputuloksena on entistä parempi monikäyttömetsien alue-ekologinen verkosto. Verkosto täydentää aiempia suojelupäätöksiä sekä suojelualueverkostoa erinomaisesti.

Projektin tavoitteena oli päivittää 1990-luvulla aloitettua alue-ekologista suunnittelua korjaamalla puutteita, joita oli suunnitelmien luonto- sekä virkistys ja maisemakohteiden karttatiedoissa. Verkostoon soveltuvia soita, luonnontilaisia metsiä, puroja, lähteitä ja muita luontokohteita onnistuttiin löytämään lisää lähes 3500 hehtaaria Metsähallituksen työntekijöiden, kansalaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Karttapohjaisella verkkokyselyllä kerättiin yleisöltä vihjeitä mahdollisista arvokkaista kohteista.

”Saimme kaikkiaan 282 ehdotusta. Eniten esitettiin luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokkaita kohteita sekä riistan elinympäristöjä. Suurin osa kohteista oli jo otettu huomioon alue-ekologisina kohteina tai erityyppisinä maankäyttöpäätöksinä. Maastotarkastuksen jälkeen tallennettiin paikkatietojärjestelmään viisi kohdetta uusina alue-ekologisina kohteina.”, projektipäällikkö Heikki Juntunen Metsähallituksesta kertoo.

Alue-ekologisen verkoston päivityksessä karttarajauksia tarkistettiin luontokohteiden maastorajojen mukaisiksi ja virheellisiä tietoja poistettiin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli myös täydentää luontokohdeverkostoa. Etsintä kohdistui erityisesti metsälain tarkoittamiin elinympäristöihin ja iäkkäisiin luonnontilaisiin metsiin. Tarkistettavia luontokohteita peilattiin tuoreisiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioihin sekä metsälain tarkennuksiin.

Verkoston muista osista muutoksia ja yhdenmukaistamisia tehtiin eniten retkeily-, virkistys ja maisemakohteisiin, niin että se on nyt tehty kaikkialla valtion mailla samoilla periaatteilla.

Päivityksessä hyödynnettiin Metsähallituksen paikkatietoaineistoa sekä maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Metsäisten elinympäristöjen Zonation- analyysi sekä Suomen ympäristökeskuksen avoimet julkiset aineistot tukivat tietojen tarkastamista.

Alue-ekologisen verkoston tietoja päivitetään jatkuvasti toiminnan yhteydessä. Ajantasaista karttatietoa ylläpidetään Metsähallituksen paikkatietojärjestelmässä ja se on valtaosaltaan katsottavissa Retkikartta.fi-sivuilta, jonne se päivitetään määräajoin.

Päivitys oli mittava työ ja lopputuloksena on entistä parempi Kainuun monikäyttömetsien alue-ekologinen verkosto.

Loppuseminaari pidettiin 14.5. Erityisesti riista- ja muinaismuistoasiat kiinnostivat ja niistä keskusteltiin rakentavasti.

 

Lisätietoja:
Aluejohtaja Arto Tolonen, arto.tolonen@metsa.fi, puh 0400 192931
Projektipäällikkö Heikki Juntunen, heikki.juntunen@metsa.fi, puh 0400 295463