Julkaistu 14.2.2022

Kainuun ja Koillismaan kansallispuistojen vertailu avaa näkökulmia matkailun ja palveluiden kehittämiseen

Metsähallitus selvitti vertailemalla kävijätutkimuksia, miten Kainuun ja Koillismaan kansallispuistojen kävijät ja paikallistaloudelliset vaikutukset eroavat toisistaan. Tulokset auttavat puistojen kehittämisessä, kun eri alueiden tarpeet nähdään paremmin. Tutkimuksesta hyötyvät myös matkailutoimijat.

Uudessa tutkimuksessa vertailtiin Syötteen, Oulangan, Riisitunturin, Hossan ja Hiidenportin kansallispuistojen kävijätutkimuksia, jotka on tehty vuosina 2017–2021. Tutkimukset on toteutettu Metsähallituksen standardin mukaan, joten ne ovat vertailukelpoisia keskenään.

Puistoilla on paljon yhtäläisyyksiä. Kaikkien käyntimäärät ovat esimerkiksi kasvaneet viiden vuoden aikana, prosentuaalisesti eniten Riisitunturilla ja Syötteellä. Kävijöiden ikäjakauma oli varsin samanlainen ja he tulivat useimmiten pääkaupunkiseudulta tai puistojen lähialueilta. Erityisen ilahduttavaa on, että kaikkien kohteiden kävijätyytyväisyysindeksi oli korkea.

Eroja löytyi erityisesti kävijöiden matkasuunnitelmista ja viipymistä. Esimerkiksi Syöte oli 65 prosentille kävijöistä matkan ainoa kohde ja siellä viivyttiin pisimpään, 3,5 vuorokautta. Syötteellä oli myös vähiten ensikertalaisia, eli sinne tullaan aina uudelleen. Hossassa oli eniten yöpyjiä, 71 % kävijöistä. He viipyivät keskimäärin 3,2 vuorokautta.

Riisitunturilla ja Hiidenportissa puolestaan oli eniten päiväkävijöitä, Riisitunturilla 87 % ja Hiidenportissa 79 % kävijöistä. Ne olivat myös useimmiten spontaaneja kohteita, joissa päätettiin käydä vasta matkan aikana. Riisitunturin kävijöistä 75 % aikoi käydä samalla reissulla muissakin retkikohteissa.

– Koko alueen palvelutarjonta vaikuttaa siihen, kuinka kauan alueella viivytään. Kansallispuisto on yksi vetovoimatekijä muiden rinnalla. Kävijät viipyvät alueella, jos siellä on majoituspalveluita ja muutakin tekemistä, sanoo puistonjohtaja Sari Alatossava Metsähallituksen Luontopalveluista.

Hymyilevä ihminen kulkee sauvojen kanssa lumista polkua kohti kuvaajaa, lumi pöllyää ja aurinko paistaa. Taustalla kasvaa puita harvakseltaan.
Oulangan kansallispuiston erämaareitillä. Kuva: Jonna Kalliomäki.

Koillismaan ja Kainuun viisi kansallispuistoa ovat palvelurakenteiltaan ja käyntimääriltään hyvin erilaisia. Oulanka on käyntimääriltään suurin, Hiidenportti pienin. Oulangalla vieraili viiden vuoden aikana hieman yli miljoona ihmistä, Hiidenportissa noin 80 000.

Lisätietoja

Puistonjohtaja Sari Alatossava,  Metsähallitu,s Luontopalvelut: sari.alatossava@metsa.fi, puh. 040 801 4044