Julkaistu 4.1.2018

Kahden järven kalastusluvat yhdistettiin Sonkajärvellä ja Kajaanissa

Metsähallitus ja yksityisiä vesiä edustava Jyrkän osakaskunta ovat yhdistäneet kalastuslupansa Raudanvedessä ja Kiltuanjärvessä Ylä-Savossa. Jatkossa sekä osakaskunnan että Metsähallituksen kalastuslupa käy molemmilla vesillä.

Kiltuanjärven lupa-alueen kartta

Raudanveden lupa-alueen kartta

Yhteinen lupa-alue koskee pyydyskalastusta ja vapakalastusta. Kaupallinen kalastus ja ravustus eivät kuulu yhteisen luvan piiriin. Järvet sijaitsevat Sonkajärven ja Kajaanin kuntien alueella.

Sopimuksen tarkoitus on yksinkertaistaa kalastusta ja lupien hankintaa järvillä. Yhteiseen lupaan kuuluvat lähes kaikki vedet Raudanvedessä ja Kiltuanjärvessä.

Sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja:
Jyrkän osakaskunnan hoitokunnan pj. Jorma Eskelinen, 0400 256397
Eräsuunnittelija Eero Hartikainen, Metsähallitus, 040 821 9679