Julkaistu 14.6.2021

Julkisia hallintotehtäviä koskeneet yt-neuvottelut ovat päättyneet

Metsähallituksessa käytiin keväällä Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-vastuualueiden ohjausyksiköitä ja johtoa koskeneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Uudessa organisaatiorakenteessa painottuvat digitaalisuus, asiakasymmärrys, viestinnällisyys ja kumppanuudet. 

Metsähallituksen Luontopalvelut on perustettu vuonna 1994 ja nykyinen ohjausyksikkö vuonna 2006. Metsähallituslaissa vuodelta 2016 mainitaan julkiset hallintotehtävät -yksikkö, jonka muodostavat Luontopalvelut ja Eräpalvelut. Vuosien varrella ohjaus- ja johtamisjärjestelmään on kohdistunut hyvin vähän muutoksia. Viimeisten vuosien aikana henkilöstötutkimuksissa saadussa palautteessa on toivottu johtamisen selkiyttämistä. Luontopalveluille viime vuonna myönnetyt lisärahoitukset asettivat organisaation uuden tilanteen eteen, mikä paljasti ongelmia päätöksentekoprosessissa.

Vuoden 2021 alussa perustettiin työryhmä selvittämään, millainen olisi toimiva johtamisjärjestelmä. Vaihtoehtoja hahmoteltaessa kävi ilmi, että toiminnan uudelleen järjestelyllä saattaisi olla muun muassa toimenkuviin ja nimikkeisiin kohdistuvia niin sanottuja olennaisia muutoksia. Yhteistoimintaneuvottelut kutsuttiin koolle huhtikuussa ja neuvotteluja käytiin viisi kertaa. Keskustelu neuvotteluissa oli rakentavaa, ja esille tulleita asioita huomioitiin kehitystyössä. Henkilöstölle järjestettiin useita infotilaisuuksia sekä muita mahdollisuuksia kysyä ja keskustella tulevasta muutoksesta.

”Olisi ollut iso riski jättää reagoimatta muutostarpeeseen. Nykyistä selkeämmällä työn- ja vastuunjaolla turvaamme Luonto- ja Eräpalvelujen toimintakyvyn myös tulevaisuudessa”, sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Julkiset hallintotehtävät -yksikkö koostuu jatkossakin Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-vastuualueista, joilla on paitsi omat johtoryhmät myös yhteinen johtoryhmä ja yhteisiä toimintoja. Luontopalveluiden toiminnanohjaus- ja tukijärjestelmän muodostavat kolme yksikköä: voimavarat, digi ja asiakkuudet sekä viestintä ja kumppanuudet. Osa työntekijöistä tehtävineen siirtyy alueyksiköihin. Päätöksen myötä neljän henkilön nykyinen toimenkuva päättyy. Heille on tarjottu uutta tehtävää. Julkisten hallintotehtävien uusi organisaatiorakenne on käytössä 1.9.2021 alkaen.

Kaaviokuva Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien uudesta organisaatiorakenteesta

Lisätietoja: 
Henrik Jansson, luontopalvelujohtaja, Metsähallitus, p. 0400 328 759
Erkki Turtinen, erätalousjohtaja (va.), Metsähallitus, p. 0206 396 616