Julkaistu 23.4.2020

Joppe Ranta Evon retkeilyaluekummiksi

Metsähallitus on nimittänyt retkeilytoimittaja Joppe Rannan Evon retkeilyalueen viralliseksi kummiksi. Ranta on retkeilygenressä Retkinikkarina tunnettu vaikuttaja ja toiminut retkeilytoimittajana yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on vuosia kampanjoinut lähiretkeilyn puolesta ja toivonut ihmisten löytävän ympäröivän luonnon hienouden. Vapaaehtoistyö on Joppe Rannalle tuttua ja nyt julkistettuun kummiuteen hän suhtautuu nöyrästi, mutta innokkaana kantamaan kortensa kekoon suomalaisen retkeilyperinteen ja retkeilyalueiden sanansaattajana. Ranta oli mm. Suomi 100 -vuoden Metsähallituksen Luontolähettiläs.

”Retkeilyalueilla kulkeminen ja leiriytyminen on vapaampaa kuin kansallispuistoissa, mutta silti ne ovat erinomaisesti varusteltuja ja upeita paikkoja”, Joppe Ranta muistuttaa. Hän pitää kansallis- ja luonnonpuistoja hyvin tärkeinä, niiden suojelustatuksen kannalta, mutta haluaa muistuttaa, että myös retkeilyalueilla on useita suojelun piirissä olevia alueita. Selkeimmäksi eroksi Ranta mainitsee jokamiehenoikeudet, jotka ovat voimassa retkeilyalueilla, mutta rajoitettuina käytössä luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa. Hän kuitenkin tähdentää, että vapauteen liittyvät myös jokamiehen velvollisuudet, joita on syytä noudattaa aina luonnossa liikuttaessa. ”Virkistysalueina kaikilla näillä, kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla, on hyvin tärkeä tehtävä valtakunnallisesti ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä”, Ranta lisää.

Useilla valtion retkeilyalueilla on mielenkiintoinen historia ja aikoinaan myös konkreettinen syy niiden perustamiseen. Evon retkeilyalue perustettiin 25 vuotta sitten, mutta alueen metsänhoidollinen historia on huomattavasti pitempi, sillä Ewoisten metsänhoito-opiston perustamiskäsky annettiin Aleksanteri II:n toimesta vuonna 1858. Varsinainen metsänhoitajien koulutus alkoi virallisesti maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1862. Tänä päivänä Evolla kulkevat metsänhoito, koulutus ja retkeily käsi kädessä.

”Retkeilyaluekummius on Evolla aloitettava pilottikokeilu, jossa kummi lisää alueiden tunnettavuutta ja selkeyttää kulkijoille erilaisten luontokohteiden erojen ymmärtämystä”, sanoo kehityspäällikkö Jere RauhalaMetsähallituksesta. Hänen mukaansa kummitoiminta parhaimmillaan ohjailee kävijöitä järkevämpään kohdevalintaan ja vähentää suosituimpien paikkojen kuormitusta.

Retkeilyaluekummi tai lyhyemmin #retkikummi, retkeilee itse, jakaa tietoa sekä vinkkejä ja toimii muutenkin oman alueensa viestinviejänä. Rauhala kertoo, että vaikuttajamarkkinoinnin keinoin on mahdollista tuoda asioita esille sosiaalisessa mediassa ja henkilökohtaisissa toimissa. Kummi voi toimillaan esitellä paikkoja, muistuttaa retkeilyetiketeistä, ottaa kantaa, ohjailla mielipiteitä ja paljon muuta. Kummi voi olla mukana alueen kehittämisessä ja uusien rakenteiden testaamisessa. ”Retkeilyalueet muutenkin ovat hyvä testiympäristö ideoille ja rakenteille, joita voi niiden toimiessa helpommin rakentaa kansallispuistoihin,” Jere Rauhala muistuttaa.


Rannalla läheinen suhde Evoon

Joppe Ranta on retkeillyt Evon metsissä jo kohta viiden vuosikymmenen ajan. Isot ja pienet partioleirit, partiojohtajien jatkokurssi sekä erilaiset pienemmillä porukoilla tehdyt retket ovat tuoneet alueen tutuksi, mutta myös rakkaaksi. ”Olen esimerkiksi kolmena kesänä tuonut Evolle YLE Summeriin tehdyn nuortensarjan kuvaukset, koska alue on siihen erittäin toimiva sisällöllisesti ja tuotannollisesti”, Ranta kertoo Korpijengin ja Metsähaasteen tuotannoista, joissa hän on työskennellyt maasto-osuuden tuotantopäällikkönä eli majoitusmestarina.

Retkeilytoimittajana Joppe Ranta tunnetaan erityisesti Retki- ja Erälehtien artikkeleistaan jo vuosien takaa. Hän on vahva vaikuttaja sosiaalisessa mediassa ja toiminut kouluttajana sekä esiintyjänä messuilla ja tapahtumissa. Hänen Retkinikkari-brändinsä juontaa juurensa muutaman vuoden taakse YLEn Erätulilla-ohjelmaan, jossa hän jakoi vinkkejä ja esitteli niksejä katsojille.

”Retkeily- ja eränkäyntikulttuuri on minulle sydämen asia. Vanhat ja uudet erätaidot sekä suomalainen tapa liikkua ja elää luonnossa ovat kiehtoneet minua pikkupojasta asti”, Joppe Ranta kertoo. Hänellä vuosia jatkunut harrastaminen ja liikkuminen metsissä on kartuttanut tietoja ja taitoja, joita hän omalla toiminnallaan yrittää edistää ja ylläpitää.

”Retkeilyaluekummi ei ole keulakuva, vaan enemmänkin kanssakulkija tai vertaisretkeilijä ja yhteisten polkujen löytäjä”, Evokummi Joppe Ranta kiteyttää.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
• Joppe Ranta, 0500 705185, joppe@retkinikkari.fi 
• Metsähallitus/Kiinteistökehitys, kehityspäällikkö Jere Rauhala, 0206394701, jere.rauhala@metsa.fi
• Metsähallitus/Luontopalvelut, puistonjohtaja Tuula Peltonen, 0206395268, tuula.peltonen@metsa.fi

Joppe Ranta ja Evokummi löytyy sosiaalisesta mediasta:
Facebook: https://www.facebook.com/Retkinikkari/
Instagram: @retkinikkari
Youtube: https://www.youtube.com/retkinikkari

Evon retkeilyalue:
https://www.luontoon.fi/evo
Facebook: https://www.facebook.com/evonretkeilyalue/