Julkaistu 5.10.2021

Jatkuvan kasvatuksen havaintoalueilla tehdään pienaukkokasvatusta ja suojuspuuhakkuita

Metsähallituksen perustamilla jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen havaintoalueilla tehdään syksyn aikana pienalakasvatusta sekä suojuspuuhakkuita.

Metsähallituksen vuonna 2019 perustamat 5000 hehtaarin laajuiset jatkuvan kasvatuksen havaintoalueet sijaitsevat Rautavaaralla, Suomussalmella sekä Savukoskella.

Suomussalmen Pirttivaarassa on alkamassa koealahakkuut, joissa käytetään peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä: suojuspuuhakkuuta ja pienalakasvatusta, yhteensä noin 30 hehtaaria.  Vastaavia koealojen käsittelyitä on tehty ja tehdään syksyllä myös muilla havaintoalueilla.

Taustatietoa jatkuvan kasvatuksen havaintoalueista

Jatkuvan kasvatuksen havaintoalueiden avulla halutaan lisää tutkimustietoa ja käytännön kokemusta peitteisen metsänkasvatuksen eri menetelmien soveltuvuudesta erilaisilla kasvupaikoilla ja eri maantieteellisillä alueilla. Tavoitteena on saada lisää tietoa, miten laajoilla alueilla harjoitettu peitteinen metsänkasvatus vaikuttaa monimuotoisuuteen, metsien uudistumiseen, hiilensidontaan, tuhonkestävyyteen ja metsätalouden kannattavuuteen. Havaintoalueiden metsät on jaettu käsittelyvyöhykkeisiin, joita käsitellään ohjeiden mukaan erilaisilla jatkuvan kasvatuksen menetelmillä.

Luonnonvarakeskus on perustanut alueille pysyviä koealoja, joiden avulla seurataan muun muassa peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsien uudistumiseen ja taimiaineksen syntyyn. Alueilla seurataan myös hiilinielun, puuston määrän ja hiilivaraston kehittymistä.

Viime syksynä havaintoalueilla tehtiin peitteiseen metsänkäsittelyyn liittyviä poimintahakkuita ja tänä syksynä tehdään pienalakasvatusta sekä suojuspuuhakkuita.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelupäällikkö Kalle Eerikäinen p.040-6013367
Metsähallitus Metsätalous Oy, kehityspäällikkö Hannu Tolonen p. 0400- 130 603 (koealat)