Julkaistu 4.3.2020

Ivalojoen riippusilta käyttökieltoon lumen aiheuttamien vikojen tarkistamisen ja korjauksen ajaksi

Lumitaakka on vaurioittanut Ivalojoen Kultalan sillan rakenteita Inarissa Hammastunturin erämaa-alueella. Silta on käyttökiellossa siihen asti, kunnes korjaukset on tehty. Ivalojoella liikkuessa tulee olla varovainen, sillä talven suuren lumimäärän takia vedet eivät ole jäätyneet aikaisempien talvien tapaan.

Inarissa Ivalojoen yli kulkee Kultalan historiallisen Kruunun stationin kohdalla 88 metriä pitkä riippusilta. Sillan on tarkastanut viime syksynä ulkopuolinen tarkastuslaitos, ja todennut silloin sillan käyttökuntoiseksi.
Sillan kannelta käytiin vastikään poistamassa lumitaakkaa, ja samalla huomattiin runsaan lumen painon vaurioittaneen joitain sillan rakenteita. Silta ei ole sortunut.

Metsähallituksen Luontopalvelut on laittanut sillan nyt käyttökieltoon siihen asti, kunnes vauriot saadaan tutkittua tarkemmin ja korjattua. Joen yli ei siis pääse Kultalan kohdalta. Ivalojoella talvella kulkiessa täytyy aina olla varovainen, mutta tämän talven runsaslumisuuden takia erityisen varovainen. Vedet ja maa ei ole jäätynyt entisten talvien tapaan.

Vuonna 2018 tarkastettiin kaikki Metsähallituksen Luontopalvelujen riippusillat. Vuonna 2019 usealle Luontopalvelujen hoitamalle sillalle tilattiin vielä ulkopuolinen lisätarkastus*.

Tällä hetkellä Luontopalveluilla on 32 riippusiltaa, joista Torisenon silta Enontekiöllä on käyttökiellossa. Silloista 17 on Lapissa.

Lisätietoja
Kiinteistöpäällikkö Teemu Ruotsala, puhelin 040 5713827

*Lisätarkastus tehty alla luetelluille riippusilloille. Tarkastuksessa ei havaittu siltojen kunnossa mitään hälyttävää, eikä niille annettu silloin käyttörajoituksia.
1. Auttijoki riippusilta, Rovaniemi
2. Pulmankijoki silta, Utsjoki
3. Koutajoki riippusilta, Salla
4. Kallojoki riippusilta, Inari
5. Kallokoski Näätämöjoki silta, Inari
6. Torisenon riippusilta, Enontekiö
7. Ivalojoki Kultala riippusilta, Inari
8. Unarinköngäs riippusilta, Rovaniemi
9. Näätämöjoki riippusilta, Inari
10. Sotajoki riippusilta, Inari
11. Luttojoki riippusilta, Sodankylä