Julkaistu 11.4.2019

Inarin Harrilehdon harvennushakkuut herättävät kysymyksiä

Greenpeace on tänään raportoinut Metsähallituksen hakanneen Inarin Harrilehdossa järjestön julkaiseman ”Intact Forest Landscapes” -karttarajauksen alueella. Metsähallitus ilmoitti tapahtuneesta Greenpeacelle ja asiakkailleen heti saatuaan tiedon, että kyseinen kohde sisältyisi IFL-rajaukseen. Valitettavasti tieto tuli Metsähallitukseen vasta kun hakkuut oli jo ehditty toteuttaa.

Lapin IFL-karttarajaukset on Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä vuosina 2016-2017 käyty läpi. Kohteet, joissa on ollut todennettavia vanhan metsän luontoarvoja, on siirretty luontokohteina toiminnan ulkopuolelle. Tammikuussa 2019 tuli tieto, että kaikki IFL-alueet, riippumatta niiden hakkuuhistoriasta, sijainnista tiestön suhteen tai metsien rakenteesta, tulee jättää hakkuiden ulkopuolelle. Valitettavasti tässä vaiheessa Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään oli vahingossa jäänyt tarkennustyössä käytetty versio kartasta. Greenpeace laati IFL-kartat alun perin vuonna 2006 ja niihin on tullut täydennyksiä vuosina 2012, 2013 ja 2016. Tapahtuneen jälkeen Metsähallitus korvasi heti paikkatietojärjestelmäänsä kartan laajemmalla rajauksella eri versioista.

Kuva: Harrilehdon leimikko korjuun jälkeen. Lehtipuu ja kuollut puu säästetty. Kaikki puunkorjuu on tehty poimintahakkuuna.Kuva: Harrilehdon leimikko korjuun jälkeen. Lehtipuu ja kuollut puu säästetty. Kaikki puunkorjuu on tehty poimintahakkuuna.

Virheellisen kartan seurauksena Harrilehdon kohteella harvennettiin 80-vuotiasta lumituhoista ja tervasrososta kärsinyttä mäntymetsää, jossa oli edellisen sukupolven mäntyjä ylispuina. Vanhoja mäntyjä ei kaadettu kuin välttämättömät puut ajourilta. Hakkuukohteen etäisyys kahdelta eri tieltä oli enintään 1,2 kilometriä.

Kohde sijaitsi Ivalon paliskunnan poroaidan läheisyydessä ja sieltä oli korjattu puuta poronhoidon tarpeisiin aiemmin. Paliskunnan kanssa hakkuusta oli sovittu neuvotteluissa. Harvennus parantaa poromiesten kulkumahdollisuuksia metsässä ja edistää poron talviravinnon eli jäkälän kasvua.

Kohde ei Metsähallituksen mielestä täysin täytä kansainvälisiä IFL-kriteereitä, mutta hakkuuta ei olisi tehty, jos tieto virheellisestä rajauksesta olisi saatu ajoissa. Metsähallitus pahoittelee virhettä ja pyrkii jatkossa tiivistämään yhteistyötä luontojärjestöjen kanssa, jotta väärinkäsityksiltä ja virheiltä vältytään.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Kii Korhonen, p. 0400 300 861