Julkaistu 19.6.2020

Inarijärven Ukonsaaren rakenteet puretaan

Inarijärven Ukonsaari on saamelaisille tärkeä pyhä paikka. Metsähallituksen Luontopalvelut on vuosien varrella keskustellut eri tahojen kanssa maihinnoususta Ukonsaarelle. Nyt Metsähallituksen Luontopalvelut on päättänyt purkaa Ukonsaarelle nousun mahdollistavat rakenteet.

Ukonsaaren luonnon kulumista on pyritty estämään ohjaamalla kävijöiden kulku portailla vain yhteen paikkaan. Metsähallitus rakensi ensimmäisiä portaita kuluneimpiin paikkoihin 1990-luvun alussa, ja nykyiset, jo käyttöikänsä loppupuolella olevat puuportaat on rakennettu vuonna 2002. Ukonsaaren kyljessä on merenkulkulaitoksen 1980-luvulla rakentama betonilaituri, joka on nykyään Väyläviraston vastuulla.

Vuosien varrella Metsähallituksen Luontopalvelut on keskustellut eri tahojen kanssa maihinnoususta Ukonsaarelle. Liikkumisrajoituksen antamisen täytyy aina perustua lakiin. Metsähallituksella ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollisuutta rajoittaa liikkumista Ukonsaarella. Ainoastaan liikkumisen ohjaamiseen sillä on mahdollisuus.

Alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön suojelu on äärimmäisen tärkeä asia. Metsähallitus onkin nyt yhdessä Väyläviraston kanssa päättänyt purkaa saaren betonilaiturin sekä laelle johtavat rakenteet. Rakenteiden purkamisella halutaan kunnioittaa Ukonsaaren merkitystä saamelaisten pyhänä kohteena.
Purkutyöt pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 kuluessa.

Lisätietoja:
Puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi, puhelin 0400 125782