Julkaistu 16.10.2020

Inarijärven Ukonsaaren portaita aletaan purkaa

Metsähallituksen Luontopalvelut päätti keväällä keskustelujen ja harkinnan jälkeen purkaa Inarijärven Ukonsaaren päälle nousevat puiset portaat. Työ on nyt aloitettu. Ukonsaari on yksi maamme tunnetuimmista saamelaisten pyhistä paikoista ja valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös.

Metsähallitus päätti keväällä keskustelujen ja harkinnan jälkeen purkaa puiset portaat Ukonsaaresta. Merenkulkulaitos on rakentanut saarelle 1980-luvulla massiivisen betonilaiturin, joka on nyt Väyläviraston hallinnassa, ja jonka Väylävirasto purkaa myöhemmin. Metsähallitus rakensi nykyiset portaat vuonna 2002 ohjaamaan saarelle nousevien kulkua ja suojaamaan saarta kulumiselta. Portaat alkavat olla käyttöikänsä päässä ja pian merkittävä asiakasturvallisuusriski.

Kaksi ihmistä turvakypärä päässä laskeutuu alas puisia portaita kivikkoisella mäellä ja kantaa irrotettuja porraslautoja mukanaan.
Inarin Ukonsaaren portaita puretaan lokakuussa 2020. Kuva Pirjo Seurujärvi.

Yksi tunnetuimmista saamelaisten pyhistä paikoista

Ukonsaari on hyvin tunnettu ja laajasti kunnioitettu pyhä paikka. Ukonsaarella on myös kulttuuri- ja tutkimushistoriallisesti suuri merkitys. Se on valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös, ja Museovirasto on nimennyt Ukonsaaren myös Suomen maailmanperintökohteiden aieluetteloon.

Viime vuosina maailmalla on keskusteltu yhä enemmän alkuperäiskansojen pyhien paikkojen hyödyntämisestä matkailussa. Enää ei katsota sopivaksi tehdä ja ylläpitää matkailua mahdollistavia rakenteita yhdellä tärkeimmistä saamelaisten pyhistä paikoista.

Metsähallitus ei ole kieltämässä Ukonsaarelle menemistä, eikä siihen edes ole lainsäädännöllisiä perusteita. Sinne voi rakenteiden purkamisenkin jälkeen mennä, mutta saaren laajemman matkailukäytön mahdollistavat rakenteet poistetaan. Metsähallitus haluaa toimia esimerkkinä alkuperäiskansojen pyhien paikkojen kunnioittamisessa.

Rakenteiden purkamisesta huolimatta saamelaiskulttuurin esitteleminen Ukonsaaren kautta on mahdollista. Matkailijat pääsevät yhä tutustumaan Ukonsaareen, mutta ilman saarelle nousua. Nyt esimerkiksi saarelle matkailijoita vienyt matkailuyrittäjä esittelee Ukonsaarta järveltä käsin. Saarelle ei siis enää viedä suuria ihmismääriä eivätkä porrasrakenteet ole enää tarpeen.

Lisätietoa

Metsähallitus, Luontopalvelut, puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi, puhelin 0400 125782