Julkaistu 9.3.2022

Hyvinkään Kurkisuon ennallistamistyöt alkavat

Hyvinkään Kurkisuon luonnonsuojelualue on monipuolinen ja laaja suoalue. Sen luontoa autetaan palautumaan ennallistamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa turpeennostoa ja metsätalouskäyttöä varten ojittamalla. 

Työt alkavat suolla ojareunojen puuston kaatamisella. Ojien reunoille kasvanutta puustoa täytyy poistaa, jotta ojien täyttäminen on mahdollista. Puuston poiston jälkeen suojelualueen ojat tukitaan kaivinkoneen avulla. Työt tehdään osana ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kurkisuon suoalue on laaja keidassuokokonaisuus. Alue ei ole sisältynyt suojeluohjelmiin, ja sitä valmisteltiinkin pitkään turpeennostoa varten. Eri vaiheiden kautta osa alueesta hankittiin valtiolle ja alueelle perustettiin suojelualue 13. toukokuuta 2021. Valtion omistamaa suojelualuetta hallinnoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

Lumi peittää avointa maasto aurinkoisena talvipäivänä, alueella kasvaa harvakseltaan matalia mäntyjä.
Kurkisuo sijaitsee Hyvinkään kaupungin länsiosassa. Kuva: Helena Lundén.

– Nyt on vihdoin Kurkisuon ennallistamisen vuoro. Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja sekä parantaa vesistöjen tilaa, kun ojitetuilta alueilta humuksen ja ravinteiden kulkeutuminen alapuolisiin vesistöihin vähenee, kertoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.

Työt alueella alkavat nyt kevättalvella ja jatkuvat myöhemmin syksyllä. Koska ennallistettava ala on suuri, hiukan yli 200 hehtaaria, on työt jaettu usealle vuodelle. Kurkisuolla tehdään ennallistamistöitä seuraavat 3–4 vuotta. Meneillään olevista töistä tiedotetaan maastossa tilapäisillä infotauluilla.

– Alueella ei ole merkittyjä reittejä, mutta mahdollisten kävijöiden on hyvä turvallisuuden vuoksi huolehtia siitä, että töiden ollessa käynnissä kaivinkoneen kuljettaja huomaa kulkijat, sanoo Lundén.

Lisätietoja

Suunnittelija Helena Lundén, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut,  puh. 040 7538153;  helena.lunden@metsa.fi