Julkaistu 10.5.2019

Hylkysukeltamisesta Suomen merialueilla kerätään tietoa kyselyn avulla

Metsähallitus toteuttaa hylkysukeltajille suunnatun nettikyselyn, jolla pyritään keräämään tietoa hylkysukelluksesta Suomen rannikkoalueilla ja hylkysukelluksen kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tuoda esille alan harrastajien näkökulmia etenkin hylkysukelluksen kehittämistarpeisiin ja kartoittaa sekä hienoina pidettyjä sukelluskohteita että kehittämistä kaipaavia kohteita Suomen merialueilla. Tiedot ovat tärkeitä rannikon kehittämistarpeita yleisimmin arvioitaessa.

Kronprins Gustav Adolfin hylky Helsingissä. Kuva: Pekka Tuuri/Museovirasto.

Kysely toteutetaan osana EU:n Interreg-ohjelman rahoittamaa kolmivuotista BalticRIM-hanketta, jolla pyritään tekemään tunnetuksi vedenalaisia kulttuurihistoriallisia arvoja ja kohteita sekä ottamaan nämä entistä paremmin huomioon merialueiden käytön suunnittelussa. Itämeren matkailun edistäminen nostamalla vedenalaisen kulttuuriperinnön tunnettavuutta on tärkeä osa hanketta ja hankkeen kenttätöissä on kartoitettu hylkyesiintymiä sekä Suomenlahdella että Perämerellä. Tämän vuoden kenttätyöt ovat tällä hetkellä hankkeen osalta käynnissä ja hylkyjä kartoitetaan nyt Saaristomerellä ja Selkämerellä keskittyen etenkin vanhoihin satamapaikkoihin.
Kysely on avoinna 17.7.2019 asti ja vastaaminen siihen vie noin 10 minuuttia. Kaikki viime vuosina hylkysukeltamista Suomen merialueilla harrastaneet ovat tervetulleita vastaamaan sukelluskokemuksesta ja taitotasosta riippumatta.

Kysely löytyy osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/6155/

Lisätietoja:
Ari Laine, erikoissuunnittelija, meriluonnonsuojelu, Metsähallitus, ari.laine(at)metsa.fi
Essi Lakso, suunnittelija, meriluonnonsuojelu, Metsähallitus, essi.lakso(at)metsa.fi

BalticRIM-hanke