Julkaistu 8.9.2023

Huonokuntoinen kuusikko uudistetaan Ruotsinkylän tutkimusmetsässä

Huonokuntoinen kuusikko kaadetaan Ruotsinkylän tutkimusmetsässä alkuviikosta. 120-vuotiaassa kuusikossa on suurehko kaarnakuoriaisen vaurioittama ryhmä pystyyn kuivuneita puita. Huonokuntoisten puiden poistamiseksi ja laajempien metsätuhojen ehkäisemiseksi puusto hakataan 0,7 hehtaarin laajuiselta alueelta. Tarkoituksena on myös toteuttaa hakkuualueella tyvilahoa aiheuttavaan juurikääpään liittyvä tutkimus.

Huonokuntoisia kuusia Ruotsinkylässä.
Huonokuntoisia kuusia Ruotsinkylässä. Kuva: Kejjo Kallunki

Kuvion tyvilahoisten kuusien, joissa ei esiinny kaarnakuoriaisten aiheuttamia oireita, kannoista otetaan juuristonäytteitä välittömästi hakkuun jälkeen. Niistä analysoidaan juurikäävän geenien ilmentyminen, jota verrataan vuotta aiemmin tartutetuissa kuusissa kasvaneiden juurikääpien geenien ilmentymiseen.

”Ruotsinkylästä kerätyt näytteet edustavat tässä vertailussa pitkälle edennyttä tartuntaa ja jo analysoitavana olevat, keinollisen tartutuksen kautta tuotetut näytteet tuoretta infektiota”, tutkimusprofessori Jarkko Hantula Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Juurikääpää tutkitaan, jotta löydettäisiin uusia keinoja sen torjuntaan ja tuhojen ennaltaehkäisyyn. Juurikäävät ovat pahimpia metsätuhojen aiheuttajia kuusi- ja mäntyvaltaisissa metsissä.

Metsähallitus toteuttaa hakkuut Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Runsaasta virkistyskäytöstä johtuen Ruotsinkylän tutkimusmetsiä on uudistettu varsin varovasti. Tutkimusmetsien hoidossa tavoitteena on puuston määrän ja rakenteen suuri vaihtelu, joka luo tutkimusmahdollisuuksia tulevalle kokeelliselle tutkimustoiminnalle.

Lisätietoja:
Metsähallitus
Aluepäällikkö Ilkka Korhonen, +358400132141, lkka.korhonen@metsa.fi

Luonnonvarakeskus
Ohjelmajohtaja, johtava tutkija Mikko Kurttila, +358295323262, mikko.kurttila@luke.fi
Johtava asiantuntija, metsätalous, Jyrki Koivuniemi, +358295322067, jyrki.koivuniemi@luke.fi
Tutkimusprofessori Jarkko Hantula, +358295325419, jarkko.hantula@luke.fi