Julkaistu 31.10.2022

Hossassa palautetaan suoluontoa kohti luonnontilaa – työt alkavat tällä viikolla puuston poistolla

Hossan kansallispuistossa aloitetaan tänä syksynä suokohteen ennallistaminen. Tavoitteena on palauttaa aikoinaan ojitetut suot mahdollisimman luonnontilaisiksi. Metsähallitus toteuttaa ennallistamistyöt Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella.

Ojalinja vähälumisessa maastossa.
Ojalinjojen tukkiminen palauttaa suon vesitalouden ja parantaa alueen vesistöjen tilaa. Kuva: Riku Elfving / Metsähallitus.

Hossan kansallispuiston länsiosassa sijaitseva Tuiranvaaran alue kokee lähivuosina muodonmuutoksen. Ennallistamisen kohteena ovat vaaranrinteillä hajallaan sijaitsevat pienet suot.

“Vanhoista ilmakuvista näkee, että vielä 1960-luvulla suot ovat olleet paljon avoimempia. Ojituksen myötä ne ovat kuivuneet ja alkuperäinen suoluonto on taantunut”, kertoo suunnittelija Riku Elfving Metsähallituksen Luontopalveluista.

Ennallistettavana on yhteensä 27 hehtaarin ala. Työt toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tänä syksynä vaaranrinteiden pienialaisten rämeiden ja korpien alueelta raivataan pelkät ojalinjat. Poistetut puut jätetään maastoon lahopuuksi, mikä osaltaan lisää luonnon monimuotoisuutta. Työt alkavat tällä viikolla.

Toisessa vaiheessa soille aikanaan tehdyt ojat tukitaan ja vesistöihin laskeviin ojiin tehdään padot. Samassa yhteydessä ohjaillaan vesiä vanhoihin, ojitusten kuivattamiin purouomiin. Tämä vaihe on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2023. Giljotiini- ja täyttötyöt teetetään puiteurakoitsijoilla.

“Ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa soiden vesitalous mahdollisimman lähelle luonnontilaa, jolloin myös suoluonto alkaa palautua kohti alkuperäistä. Ojat tukkimalla estetään vesien nopea läpivirtaus. Samalla vähennetään kiintoaineksen ja ravinteiden pääsyä suoraan vesistöihin ja saadaan ne sitoutumaan soihin. Tämä parantaa myös alueen vesistöjen tilaa”, Elfving kertoo.

Työt voivat näkyä ja kuulua kansallispuiston retkeilijöille. Tuiranvaaralla ei kulje retkeilyreittejä, mutta ennallistamisalueen eteläpuolella Pikku-Kukkurin ja Lavajärven rannalla on patikointireitti ja Lavajärven autiotupa. Työt voivat näkyä myös Tuiranvaaran pohjoispuolella kulkevalle tielle. Töistä ilmoitetaan alueella maastokyltein.

Ennallistettavan alueen ohi kulkee suosittu melontareitti. Ennallistamistoimet on suunniteltu niin, että vesistön suuntaan maisema säilyisi lähes entisellään.

Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä luontotyypeistä, ja niiden lajisto köyhtyy edelleen. Soilla elää 120 uhanalaista lajia ja noin puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa. Ympäristöministeriön rahoittaman Helmi-elinympäristöohjelman tuella suojellaan ja ennallistetaan soita ympäri maan. Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa tänä vuonna Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella yhteensä 2 500 hehtaaria soita.

Lisätietoja

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.