Julkaistu 14.11.2018

Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta yleisötilaisuus 21.11.2018

Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on edennyt kuluneen kesän ja syksyn aikana luonnosvaiheeseen. Keskiviikkona 21.11.2018 järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Hossan luontokeskuksessa. Tilaisuudessa Metsähallitus esittelee suunnitelmaluonnosta ja yleisöllä on mahdollisuus kommentoida sitä ja keskustella sisällöstä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana ovat Hossan kansallispuiston perustamislaki ja luonnonsuojelulaki. Metsähallituksen laatimalla suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sen tavoitteena on alueen eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ottaen huomioon alueen luontoarvot. Hossan keskeisimpiä käyttömuotoja ovat mm. matkailu- ja virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys. Suunnitelman lisäksi kansallispuistolle laaditaan järjestyssääntö, jonka sisältämät määräykset ja rajoitukset koskevat kaikkia alueen käyttäjiä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnosta käydään läpi myös yhteistyöryhmässä, johon kuuluu viranomaisia ja muita alueen toimijoita. Viimeisin yhteistyöryhmän kokous pidettiin Suomussalmella 1.11.2018.

– Suunnitelmaluonnoksen esittelyn jälkeen keskustelun aiheiksi nousivat erityisesti luontomatkailuyrittämisen näkökulmasta melontareitit, moottorikelkkailu sekä eri aktiviteettien yhteensovittaminen. Poronhoidon osalta toivottiin täsmennyksiä ja lisäyksiä suunnitelman sisältöön. Keskustelua käytiin myös maisemallisista arvoista sekä kulttuuriperintökohteiden suojelusta, kertoo suunnittelutyötä vetävä erikoissuunnittelija Pentti Hamunen Metsähallituksesta.

Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma lähtee lausuntokierrokselle loppuvuoden kuluessa. Suunnitelma tulee nähtäville sivulle www.metsa.fi/hossasuunnittelu ja kaikilla halukkailla on mahdollisuus antaa kommentteja sen sisällöstä. Suunnitelman vahvistaa Ympäristöministeriö.

Toivotamme kaikki Hossan tulevaisuudesta kiinnostuneet mukaan yleisötilaisuuteen ja osallistumaan suunnittelutyöhön!

Paikka ja aika: Hossan luontokeskus, Jatkonsalmentie 6, 21.11.2018, klo 17 alkaen.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Pentti Hamunen, pentti.hamunen(at)metsa.fi, puh. 0400 291014

  • Hossan hoito- ja käyttösuunnittelu saa rahoituksen Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelmasta osana kansainvälistä ASCENT-hanketta, jossa vaihdetaan kestävän retkeilyrakentamisen parhaita käytäntöjä hankepartnereiden kesken (www.metsa.fi/ascent).