Julkaistu 8.1.2019

Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta kerätään lausuntoja

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos lähtee lausuntokierrokselle, jolloin kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelman sisältöä. Suunnitelman on laatinut Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelujen projektiryhmä, jonka vetäjänä on ollut erikoissuunnittelija Pentti Hamunen. Ympäristöministeriö vahvistaa suunnitelman.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana ovat Hossan kansallispuiston perustamislaki ja luonnonsuojelulaki. Metsähallituksen laatimalla suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sen tavoitteena on alueen eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ottaen huomioon alueen luontoarvot. Hossan keskeisimpiä käyttömuotoja ovat mm. matkailu- ja virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys. Suunnitelman lisäksi kansallispuistolle laaditaan järjestyssääntö, jonka sisältämät määräykset ja rajoitukset koskevat kaikkia alueen käyttäjiä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos, yhteenveto sekä karttaliitteet ovat nähtävillä sähköisessä muodossa: www.metsa.fi/hossasuunnittelu.

Kommentteja pyydetään 8.2.2019 mennessä ja ne pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Pentti Hamunen, Metsähallitus, pentti.hamunen(at)metsa.fi, p.0400 291 014