Julkaistu 26.2.2018

Hossa loikkaa eteenpäin – kaavaluonnos nähtävillä

Suomussalmen kunta on asettanut nähtäville Hossan rantaosayleiskaavaluonnoksen. Rantaosayleiskaavan muutoksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva Hossan rantaosayleiskaava.

Kaavamuutoksella huomioidaan kansallispuiston kävijämäärän kasvu, sekä tuetaan ja edistetään matkailuyrittäjien kehittämisedellytyksiä alueella keskittämällä matkailuun liittyvää rakentamista jo muodostuneiden palveluiden läheisyyteen.

Suojelualueet vetävät paljon matkailijoita ja Metsähallitus selvittää kaavoitusmahdollisuuksia palvelurakentamisen lisäämiseksi niiden läheisyydessä. Metsähallitus on Hossan alueella suurin maanomistaja ja sen tavoitteena on suunnitella maankäyttöä markkinaehtoisesti ja matkailuelinkeinoa palvellen. ”Hossassa avautui uusia mahdollisuuksia, kun osa entisestä retkeilyalueesta jäi kansallispuistorajauksen ulkopuolelle liiketoiminnan kehittämiseen”, Metsähallituksen kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin sanoo.

”Hossassa on kova puute hyvätasoisista ympärivuotisista majoitustiloista ja yrittäjät tarvitsevat uusia rakennuspaikkoja lisärakentamiseen”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen kertoo. Kaavaluonnoksessa rakentamista on keskitetty mm. nykyisen luontokeskuksen läheisyyteen ja kaava mahdollistaa myös hotellin rakentamisen alueelle.

Luontokeskuksen viereen voisi hotellin lisäksi rakentaa mökkimajoitusta, ja jos se lähtee rakentumaan, leirintäalue ja asuntovaunualue on mahdollista siirtää Jatkonsalmentien toiselle puolelle.

Kaavaluonnoksen rakentamisalueita on mietitty yrittäjiä kuunnellen, lähtökohtana kannattavan toiminnan sijoittuminen Hossan alueelle.

Kaavatyössä on tullut esille myös basecamp-tyyppisen majoituksen tarve ja sitä on suunniteltu sijoitettavan Seipiniemeen. ”Seipiniemessä on kaksi RM-tonttia, joille voisi rakentaa esimerkiksi majoitustilat n. 50 henkilölle sekä ravintolan”, Mähönen sanoo. Seipiniemeen on varattu myös tilaa revontulien katseluun soveltuvien ”iglujen” rakentamiseen. Tonttien lopullinen rakentamisen muoto on kuitenkin aina kiinni yrittäjästä.

Hypäksen rannalle on suunniteltu tiiviimpää rakentamista ja Metsähallitukselle on merkitty sinne kymmenkunta uutta mökkitonttia. Yksittäisiä mökkitontteja on sijoitettu muuallekin, ja niissä on kiinnitetty huomiota rauhallisuuteen ja mahdollisuuteen ihailla luontoa ilman valosaastetta. Esimerkiksi Iso nimettömän rannalle, kansallispuistoa vastapäätä, on tulossa 16 tonttia olemassa olevien yksityistonttien jatkoksi.

”Hossaan jää runsaasti myös rakentamisesta vapaita rantoja virkistys- ja jokamieskäyttöön, koska osa rannoista on vaikeasti rakennettavissa ja alueen luonne huomioiden kaikkea valtion rantarakentamisoikeutta ei ole järkevää ottaa käyttöön.”, Mähönen kertoo.

Kaavaluonnoksessa Hossan kylälle on suunniteltu myös tonttia kunnan monitoimitalolle, joka voisi pitää sisällään melkein mitä vain. ”Kauppa, ravintola, kahvila, kokoustila, välinevuokraamo, kuntosali, etätyötiloja”, Mähönen luettelee hankkeessa esille tulleita ideoita.

Hossan rantaosayleiskaava on nähtävillä 8.3. asti Suomussalmen kunnanvirastolla teknisten palvelujen aulassa sekä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Palvelut > Kaavoitus.

Lisätiedot

Metsähallitus Kiinteistökehitys, kiinteistökauppapäällikkö, Tauno Kandelin, 040 532 5552, tauno.kandelin@metsa.fi

Metsähallitus Kiinteistökehitys, kaavoitusinsinööri, Jarkko Mähönen, 040 540 6266, jarkko.mahonen@metsa.fi

Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Se vastaa kiinteistöomaisuuden hankinnasta, luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä kaavoitusasioista. Lisäksi Kiinteistökehitys harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa sekä kaivannaisliiketoimintaa.

Kiinteistökehityksen hoitama kiinteistöliiketoiminta kasvattaa valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle ja luonnossa virkistäytymiselle.