Julkaistu 25.2.2019

Hirvisaaliista ilmoitettava kolmen vuorokauden sisällä

Metsähallituksen alueluvalla metsästävien hirviseurueiden on jatkossa tehtävä ilmoitus jokaisesta kaadosta kolmen vuorokauden sisällä. Päätös koskee yli tuhatta hirviseuruetta, joissa on yhteensä yli 25 000 metsästäjää. Tarkennus alueluvan ehtoihin on annettu metsästäjien omasta toivomuksesta.

Hirviseurueet voivat ilmoittaa kaadoista Oma riista -palvelussa. Mikäli seurue ei pysty määräajassa ilmoittamaan kaatoa Omaan riistaan, ilmoitus tehdään ensin alueen erätarkastajalle.
Kolmen vuorokauden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hirviseurueita, jotka ovat saaneet Metsähallitukselta aluelupapäätöksen.

– Olemme saaneet runsaasti palautetta metsästäjiltä siitä, että kaadetut hirvet tulisi ilmoittaa nopeammin nyt, kun siihen on olemassa hyvä järjestelmä. Suuri osa metsästysseuroista- ja seurueista tekeekin näin, mutta eivät kaikki, sanoo erävalvonnan ylitarkastaja Juha Ahonen Metsähallituksesta.

Metsähallituksen asettama ehto on tarkempi kuin metsästysasetuksessa. Hirvieläimen saalisilmoitusvelvollisuudesta säädetään metsästysasetuksen 9 §:ssä. Asetuksen mukaan ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa olevan kaadettavan hirvikiintiön täyttymisestä. Jos hirviä on jäänyt pyytämättä, ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta eli hirvenmetsästyskauden päätyttyä.

Ilmoitus voi näin ollen venyä tammikuulle, vaikka ensimmäinen hirvi olisi kaadettu jo alkusyksystä. Metsästäjien kesken onkin herännyt epäluuloja siitä, etteivät kaikki seurueet ole ilmoittaneet kaadetuista hirvistä. On epäilty, että alkusyksynä kaadettu hirvi on jätetty tahallisesti ilmoittamatta, minkä jälkeen hirviä onkin pyydetty yli sallitun kiintiön.

– Tällaisten niin sanottujen välistävetojen eli epäiltyjen rikosten selvittäminen on ollut vaikeaa, koska saaliiksi saatujen hirvien ilmoittaminen saalisrekisteriin voi tapahtua vasta tammikuun loppupuolella, Juha Ahonen toteaa.

Ilmoitusvelvollisuus jo kolmen vuorokauden sisällä helpottaa valvontaa. Saalisilmoitus on helppo tehdä heti Oma riista -palveluun tai erätarkastajalle, jonka yhteystiedot löytyvät Eräluvat.fi-sivuilta ja jonka yhteystiedot metsästyksen johtaja voi valmiiksi tallentaa matkapuhelimeensa.

Saalisilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättäminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa alueluvan peruuttamiseen ja hirvenmetsästyksen keskeyttämiseen kyseiseltä kaudelta. Kolmen vuorokauden säännön ansiosta viranomaisilla on paremmat mahdollisuudet puuttua epäiltyihin väärinkäytöstapauksiin.

Lisätietoja
Erävalvonnan ylitarkastaja Juha Ahonen, puh. 040 646 4250, Metsähallitus
Metsästyksen ylitarkastaja Ahti Putaala, puh. 040 827 2574, Metsähallitus