Julkaistu 26.7.2021

Hetta-Pallas-reittiä kunnostetaan talkoovoimin Partioaitan ympäristöbonuksella

Pidä Lappi Siistinä ry:n sai 61 575 € osuuden Partioaitan vuoden 2020 Ympäristöbonuksesta. Ympäristöbonus käytetään Hetta-Pallas-reitin kunnostamiseen. Kunnostustyöt toteutetaan yhteistyössä Pidä Lappi Siistinä ry:n talkoolaisten ja Metsähallituksen Luontopalvelujen kesken nyt alkaneella viikolla.

Pidä Lappi Siistinä ry:n Kestävästi tunturiin -hankkeen tavoitteena on kehittää luontoretkeilyn edellytyksiä, turvaten samalla ainutlaatuisen tunturiluonnon ja lajiston säilyminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on Suomen vieraillun kansallispuisto yli 560 000 vuosittaisella käynnillä. Kansallispuistossa mitataan maailman puhtainta ilmaa.

Ympäristöbonuksella kunnostetaan pitkoksia ja uusitaan kolme siltaa Hetta-Pallas-reitillä Sioskurun, Tappurin ja Pahakurun ympäristössä. Lisäksi Taivaskeron ja Palkaskeron reittimerkinnät uusitaan. Hetta-Pallas-reitille tehdään vuosittain 15 000 käyntiä. Lisäksi päiväkävijöiden määrä Pallastuntureilla on kasvanut voimakkaasti. Pallas-Ounastunturin alueella retkeillään vuosittain 45 000 käynnin verran.

Suuri kävijämäärä jättää jälkensä myös lajistoltaan ainutlaatuiseen ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi hitaasti uusiutuvaan tunturiluontoon. Polut kuluvat ja levenevät voimakkaasti, harvinainen tunturikasvillisuus sekä luontotyypit kuten tunturikankaat ja suot tuhoutuvat ilman polkujen kestävöintiä.

Kestävöinnillä suojellaan luontoa ja parannetaan eri ikäisten ja kuntoisten mahdollisuuksia retkeillä Suomen vanhimmalla merkityllä vaellusreitillä. Kunnostustyöt tehdään pääasiassa talkoovoimin heinäkuun viimeisellä viikolla. Eri puolelta Suomea tulevia talkoolaisia yhdistää kiinnostus retkeilyä kohtaan sekä halu tehdä yhteistä hyvää. Talkooleirille osallistuu sekä ensikertalaisia että konkareita laajalla ikähaitarilla.

Lisätietoja