Julkaistu 2.4.2020

Henkilövaihdoksia Metsähallituksen hallituksessa

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja ympäristöministeriön (YM) edustajat Metsähallituksen hallituksessa vaihtuvat eläkkeelle siirtymisten johdosta. Valtioneuvosto päätti uusien jäsenten nimityksistä torstaina 26.3.2020 pitämässään istunnossa.

Valtioneuvosto vapautti YM:stä eläkkeelle siirtyneen ylijohtaja Helena Säterin hallituksen jäsenen tehtävästä ja nimitti hänen tilalleen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi YM:n hallinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja Ismo Tiaisen. Metsähallituksen hallituksen toimikausi päättyy 31.3.2022.

Valtioneuvosto vapautti eläkkeelle siirtymisen johdosta myös Metsähallituksen hallituksen nykyisen varapuheenjohtajan, MMM:n vesihallintojohtaja Kai Kaatran 1.9.2020 alkaen ja nimitti hänen tilalleen MMM:n neuvottelevan virkamiehen Sanna Paanukosken. Valtioneuvosto määräsi samalla Paanukosken toimimaan hallituksen varapuheenjohtajana 1.9.2020 alkaen hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajan.

Metsähallituksen hallituksen muut jäsenet säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Muut jäsenet ovat Metsähallituksen henkilöstön edustaja Pekka Hautala, Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, alueiden edustaja Simo Rundgren, Isku Interior Oy;n talous-, kehitys- ja HR-johtaja Jussi Saukkonen sekä Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen. Hallituksen sihteerinä toimii Metsähallituksen talousjohtaja Heli Lehtonen.

Lisätietoja:
Timo Laitinen, Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 603561