Julkaistu 20.3.2020

Helikopteri lannoittaa Metsähallituksen turvemaita levittämällä tuhkaa

Helikorteri "tankkaa" tuhkalannoitetta seuraavaa lentokierrosta varten. Kuva: Hanna Karppinen

Metsähallitus on levittänyt tuhkaa Kajaanin Otanmäen Ryynässuolle. Tuhkan levitys on tehty helikopterilla.

Lannoitus perustuu huolelliseen suunnitelmaan ja neulasanalyyseihin. Suunnittelijat ovat keränneet puista neulasnäytteitä ja neulasanalyysin perusteella valikoidaan lannoituskohteiksi ne alueet, joissa on ravinnepuutosta.

Syksyllä tuhkaa on levitetty muutamalle kohteelle, mutta pääasiassa tuhka levitetään talvella hangen päälle. Osa kohteista levitetään maakoneella ja osa helikopterilla. Laajat kokonaisuudet ja kaukana tiestä olevat kohteet valikoituvat yleensä lentolannoitukseen.

Tuhkalannoituksella parannetaan turvemaiden metsien tuottoa ja hiilensidontaa. Tuhkalannoituksen etuna on se, että tuhka ei sisällä typpeä, joka aiheuttaa vesistökuormitusta.

Metsähallituksella on tuhkanlevitystä tällä talvikaudella vain Pohjanmaa-Kainuun alueella.
”Kaikkiaan kohteita on tälle talvikaudelle noin 2000 hehtaaria, mikä tarkoittaa tonneissa noin 7000 tonnia tuhkaa”, metsänhoitoesimies Hanna Karppinen kertoo.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy metsänhoitoesimies Hanna Karppinen p. 0206396351

Katso video: https://youtu.be/LaC_plvj1nU