Julkaistu 28.6.2021

Helikopteri helpottaa kotkanpesien etsintää – kuukausien urakka hoituu muutamassa päivässä

Koillismaalla on tällä viikolla etsitty kotkanpesiä helikopterin avulla. Kyseessä on Metsähallituksen kokeilu, jolla pyritään tehostamaan kotkalaskentoja. Kotkakannat ovat kasvaneet ja pesien etsiminen maastosta käsin on hidasta ja työlästä. 

Kaksi linnunpoikasta on korkealla isossa ja vanhassa männyssä olevassa risupesässä.
Kuusamosta löydetty kotkanpesä, jossa on kaksi poikasta. Kuva: Jyrki Mäkelä.

Uusia kotkanpesiä on etsitty juhannusviikolla Pudasjärvellä ja Kuusamossa. Kokeilu aloitettiin toukokuussa Taivalkoskella, Posiolla ja Kuusamossa, ja tulokset olivat lupaavia. 

– Löysimme kahdeksan merikotkan ja viisi maakotkan pesää. Helikopteri on hyvä erityisesti merikotkan pesien etsintään, sillä se tekee pesänsä puun latvaan. Maakotka on haastavampi, sillä se pesii keskellä puuta, kertoo erikoissuunnittelija Hannu Tikkanen Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Tietoa kotkanpesistä kerätään sekä luonnonsuojelun että porotalouden reviiriperustaisen korvausjärjestelmän tarpeisiin. Metsähallituksella on lakisääteinen velvollisuus olla selvillä maakotkien pesäpaikoista ja pesinnän onnistumisesta. 

Tiedossa olevia pesiä on jo pitkään tarkistettu helikopterin avulla, mutta nyt yläilmoista kartoitetaan ensimmäistä kertaa uusia pesiä. Perinteisesti työ on tehty kevättalvella moottorikelkalla. Siihen verrattuna helikopteri on nopea ja kustannustehokas väline. 

-Nyt saamme muutamassa päivässä tutkittua yhtä suuren alueen kuin maastossa parissa kuukaudessa, Tikkanen kuvailee. 

Sokkona ei lentojakaan tehdä, vaan ne on suunniteltu kotkahavaintojen, ilmakuvien ja pesinnälle suotuisan maaston perusteella. Lentojen aikana käydään läpi useita reviirejä. Satojen neliökilometrien kokoisella reviirillä voi olla satojakin mahdollisia pesäpaikkoja. Maajalalla näiden läpikäyminen on erittäin haastavaa ja työlästä. 

Kotkakannat kasvussa

Merikotkakanta on viime vuosina vahvistunut. Myös maakotkakanta on hitaassa kasvussa, mutta laji on edelleen uhanalainen. Merikotka on siirtynyt uhanalaisesta silmälläpidettäväksi lajiksi. Uusien reviirien ja pesäpaikkojen myötä myös seurantaan tarvitaan aiempaa tehokkaampia menetelmiä. 

-Etenkin merikotkan kanta on kasvanut hurjasti. Rannikkoreviirit ovat täynnä ja kanta leviää sisämaahan eritysesti Kuusamon seudulle. Kasvun takana on ravinnon saatavuus ja hyvä poikastuotanto. Merikotka on myös paremmin sopeutunut ihmiseen, Tikkanen kertoo. 

Maakotka tekee vähemmän poikasia ja sen kanta on kasvanut selvästi hitaammin, mutta sekään ei enää ole niin suuressa ahdingossa. Maakotka on erämaiden laji, joka viihtyy kaukana asutuksesta ja on herkkä maankäytön muutoksille. 

Metsähallitus maksaa aiemmin tuntemattomasta maakotkan tai merikotkan pesähavainnosta Pohjois-Suomessa ilmoittajalle sadan euron löytöpalkkion. Yleisövihjeillä on kotkien seurannassa tärkeä rooli. 

Lisätietoja