Julkaistu 1.11.2023

Harvennushakkuita Ruotsinkylän tutkimusmetsässä marraskuussa

Männikkömetsä. Pieniä kuusia. Metsäkone. Loppusyksy.
Harvennushakkuuta Ruotsinkylän tutkimusmetsässä vuonna 2021. Kuva: Keijo Kallunki.

Ruotsinkylän tutkimusmetsässä Tuusulassa tehdään männiköiden harvennushakkuita marraskuun alussa. Hakkuut alkavat 2.11.

Harvennukset tehdään kokeista vapailla alueilla neljässä eri kohteessa. Yhteensä harvennettavan alueen koko on vajaat 13 hehtaaria. Suurin osa hakkuista on männiköiden ensiharvennusta.

Metsähallitus hoitaa tutkimusmetsiä Luonnonvarakeskuksen (Luken) hoitosuunnitelmien mukaisesti. Hakkuiden toteutus perustuu Luken määrittämiin tutkimusmetsien metsänkäsittelylinjoihin. Runsaan virkistyskäytön takia Ruotsinkylän tutkimusmetsiä on uudistettu varsin varovasti. Tutkimusmetsien hoidossa tavoitteena on puuston määrän ja rakenteen suuri vaihtelu, joka luo tutkimusmahdollisuuksia tulevalle kokeelliselle tutkimustoiminnalle.

Luken tutkimusmetsien metsänkäsittelylinjat (Luken verkkosivuilla)

Lisätiedot:
Mikko Kurttila
Ohjelmajohtaja, johtava tutkija, Luke
+358295323262
mikko.kurttila@luke.fi

Jyrki Koivuniemi
Johtava asiantuntija, metsätalous, Luke
+358295322067
jyrki.koivuniemi@luke.fi

Ilkka Korhonen
Aluepäällikkö, Metsähallitus
+358400132141
ilkka.korhonen@metsa.fi