Julkaistu 8.11.2023

Harjuluonnon paahdealueen hoito jatkuu puuston harvennuksilla Lopen Komiolla

Lopella sijaitsevalla Komion luonnonsuojelualueella jatkuu arvokkaan, auringon paahdetta vaativan harjuluonnon hoito. Nyt marraskuussa 2023 harvennetaan hieman puustoa ja valmistaudutaan tulevaan kesäkauteen, kun luontoa autetaan myös ennallistamispolton avulla.

Pienpuustoa raivataan henkilötyönä Oikkaanmäen supassa ja Lyytasyrjänmäen entisellä sorakuopalla. Oikkaanmäen rinteen puustoa harvennetaan noin yhden hehtaarin alalta ja rinteellä jatketaan paahdealueiden polttoja vuonna 2024. Ennen polttoa rinteeseen tehdään vielä koneellista laikutusta ja kaivetaan niin kutsutut palokujat poltettavan alueen reunoille.

– Hoitotoimien tarkoituksena on luoda avoimempia, paisteisia ja paahteisia elinympäristöjä paahdelajistolle kuten kangasajuruoholle, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ari Lahtinen Metsähallituksen Luontopaveluista.

Kukkiva, matalana ja tiheästi kasvava kasvi
Paahteisen kasvupaikan vaativa kangasajuruoho on timjamin villi sukulainen ja monelle hyönteislajille tärkeä ravintona tai elinympäristönä. Kuva: Teemu Rintala, Metsähallitus.

Paahteiset elinympäristöt ovat Suomessa vähentyneet voimakkaasti umpeenkasvun ja tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Umpeenkasvun ja kunttaantumisen myötä ovat uhanalaistuneet monet sellaiset lajit, jotka tarvitsevat avoimia ja paahteisia elinympäristöjä tai hyötyvät niistä. Kunttaantumista eli metsän pohjakerroksen paksuuntumista tapahtuu, kun puusto kasvaa alueella tiheänä ja latvukseltaan yhtenäisenä. Poltolla lisätään myöhemmin myös alueen lahopuun sekä palaneen ja hiiltyneen puun määrää, mikä hyödyttää palaneesta puusta riippuvaista sekä sitä hyödyntävää lajistoa.

Komiolla pyritään ylläpitämään avoimia paahteisia alueita ja paahdelajistoa hoitamalla aluetta säännöllisin väliajoin.

Myös suon ennallistaminen alkaa

Komion alueeseen liittyvällä Kalevansuolla aloitetaan myös suon ennallistaminen ojalinjan raivauksella. Myöhemmin talvella Kalevansuolta poistetaan ojituksen ja metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksesta runsastunutta puustoa, Sen jälkeen Kalevansuon ojat tullaan täyttämään tai patoamaan, jotta suon vedenpinnan taso saadaan nostettua ojitusta edeltävälle tasolle.

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Ennallistamistoimenpiteet toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Lisätietoja

Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ari Lahtinen, Metsähallitus, Luontopalvelut: ari.lahtinen@metsa.fi, puh. 040 354 0522

Komion luonnonsuojelualue (luontoon.fi/komio)

Helmi-elinymäristöohjelma (ym.fi/helmi)