Julkaistu 23.11.2023

Hallitusohjelman toimet luonnossa liikkumisen edistämiseksi käynnistyvät

Ympäristöministeriön tiedote

Kansallisen luonnon virkistyskäyttöstrategian 2030 toimintaohjelma vuosille 2023–2025 on valmistunut. Ohjelman sisältämillä toimilla helpotetaan pääsyä lähiluontoon sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia.

Luonnossa liikkuminen ja luonnon virkistyskäyttö huomioidaan hallitusohjelmassa useassa yhteydessä. Ympäristökasvatusta ja etenkin lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia edistetään. Luonnon kunnioittaminen ja eränkäynti nähdään osana suomalaista kulttuuria. Luonto ja retkeily tunnistetaan myös Suomen matkailun keskeisinä vetovoimatekijöinä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen muistuttaa, että mahdollisuus virkistyä luonnossa on kansallinen vahvuus, josta kannattaa pitää kiinni.

– Vuodenajasta viis, useimmilla suomalaisilla on onneksi mahdollisuus lähteä jopa suoraan kotiovelta lähiluontoon. Tehdään luonnosta ja liikunnan tuomasta hyvinvoinnista arjen voimavara, Mykkänen sanoo.

Kuntien merkitys on tunnistettu virkistyskäyttöstrategian toimintaohjelmaa laadittaessa merkittäväksi. Huomiota kiinnitetään myös esteettömyyteen, kohdetarjontaan, luonnon kestävyyteen ja turvallisuuteen. Tutkimus- ja selvitystarpeita tunnistetaan yhdessä tutkimuslaitosten kanssa, erityisesti virkistyskäytön tuottamia hyötyjä kansanterveydelle ja niiden taloudellisia vaikutuksia.

– Pimeänä vuodenaikana lenkille saattaa tarvita otsalampun, mutta takaisin tullessa mieli on taatusti parempi kuin lähtiessä. Luonnossa liikkumista edistämällä vahvistamme niin mielen vireyttä kuin toimintakykyämmekin, liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmää johtava tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala toteaa.

Toimintaohjelman laadinnasta vastasi ympäristöministeriön asettama, laajapohjainen koordinaatioryhmä. Toimenpiteiden toteutus jakautuu usean eri ministeriön hallinonaloille tukien kaikenikäisten suomalaisten mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen. Valmistelussa tehtiin yhteistyötä myös keskeisten sidosryhmien kanssa.

Kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian 2030 tavoitteina ovat lähiluonnon saavutettavuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, luonnon kestävyyden vaaliminen virkistyskäytössä, voimavarojen tunnistaminen ja yhteistyö sekä luonnon virkistyskäytön monimuotoisuus. Strategian toteutumista arvioidaan väliarvioinnissa vuonna 2025.

Lisätietoja

Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030 : Toimintaohjelma 2023–2025 (urn.fi)