Julkaistu 1.11.2021

Hakkuita Ruotsinkylän tutkimusmetsässä

Vanhan Tuusulantien varressa Mätäkivennummella, Pirunkorvessa ja Mätäkivenmäellä tehdään metsätöitä loka-marraskuun vaihteessa. Metsähallitus Metsätalous Oy tekee ensiharvennusta ja väljennystä noin 17 hehtaaria. Harvennusten lisäksi on yksi pienialainen 0,9 hehtaarin uudistushakkuu.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruotsinkylän tutkimusalueen pinta-ala on noin 1100 hehtaaria, josta noin puolet sijaitsee Tuusulan Ruotsinkylässä.
”Tutkimuskäytön ohella Ruotsinkylän alueella esitellään metsätaloutta eri sidosryhmille ja vuosittain koululaisille metsäviikon aikana”, kertoo tiimiesimies Ilkka Korhonen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Koska Ruotsinkylän tutkimusmetsän alue on suosittua ulkoilualuetta ja vilkkaasti liikennöityjen teiden varrella, hakkuun yhteydessä kaadetaan turvallisuussyistä noin 10 vaaralliseksi arvioitua puuta professorin pytingin lähiympäristössä.

Alueella tiedossa olevat lajihavainnot huomioidaan hakkuissa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ilkka Korhonen, ilkka.korhonen@metsa.fi, 0206 395 221
Luonnonvarakeskus, erityisasiantuntija, Jyrki Koivuniemi, jyrki.koivuniemi@luke.fi, 0295 322 067