Julkaistu 27.4.2023

Hailuodon kunta hyväksyi merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen

Hailuodon kunta on hyväksynyt Metsähallituksen jättämän merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen, joka koskee Seljänsuunmatalan Itäistä aluetta. Metsähallitus on jättänyt eri kunnille yhteensä viiden merituulivoimahankkeen kaavoitusaloitteet ja päättää hankkeiden kehitys- ja myyntijärjestyksen myöhemmin tänä vuonna.

”Hailuodossa on paljon kulttuurimaisemaa ja kaunista luontoa. Ne ovat painava näkökulma, kun mietimme kunnan uudistumista. Meri on meillä laajasti läsnä kaikessa ja koko ajan. Kunnallista päätöksentekoa ohjaa kuitenkin realismi. Haluamme turvata kunnan tulevaisuuden. Merituulivoimahankkeen toteutuminen ratkaisisi monta asiaa”, Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski kertoo.

”Metsähallituksen hanke ajoittui Hailuodon kannalta hyvin, sillä meillä on parhaillaan suuri osa isoista asioistamme yhteisessä tarkastelussa ja päätöksenteossa. Katsomme maapolitiikkaa nyt kuntastrategiamme mukaisesti laajemmasta näkökulmasta kokonaistilanne huomioiden”, Alikoski jatkaa.

Suomessa kunnat päättävät alueillaan sijaitsevien merituulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja rakentamisesta. Tämä koskee myös valtion omistamia alueita. Metsähallitus puolestaan vastaa valtion alueiden kehittämisestä ja hankkeiden esiselvityksestä aluevesirajan sisäpuolella.

Kaavoituksen lisäksi merituulivoimahankkeiden esikehityksessä sovitetaan yhteen mm. valtionhallinnon toimijoiden näkemykset, tutkitaan merenpohjan rakenteita, mitataan alueen tuuliolosuhteita sekä selvitetään myöhemmässä YVA-menettelyssä ympäristövaikutuksia ja sähkönsiirron vaihtoehtoja. Merituulivoimapuiston lupaprosessit kestävät 5–7 vuotta.

Merituulivoimapuisto ei rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä. Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa. Paikallinen kunta saa alueellaan sijaitsevan merituulivoimapuiston kiinteistöverotulot hankkeen valmistuttua.

Hailuodon kunnan hyväksymä kaavoitusalue on osa Metsähallituksen suunnitelmaa kehittää viisi uutta merituulivoimapuistoa avomerelle Pohjanmaan rannikkokuntien alueille. Hailuodon lisäksi kaavoitusaloitteet jätettiin Siikajoen ja Pyhäjoen kunnille sekä Raahen ja Närpiön kaupungeille ja Kristiinankaupungille. Näistä Siikajoki, Pyhäjoki ja Raahe ovat jo hyväksyneet alueilleen suunniteltujen merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet. Kehitettävien hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 6000 megawattia (MW).

Valtion merialueille suunniteltujen hankkeiden kehitys etenee tuulivoimapuistot rakentavien ja sähköntuotannosta vastaavien yritysten valintaan, kun kunnat ovat hyväksyneet kaavoitusaloitteet. Metsähallituksen tavoitteena on avata kahden hankkeen kilpailutus ja kumppanin valinta kansainvälisillä markkinoilla syys-lokakuussa tänä vuonna. Kilpailutuksen käynnistymisestä tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Lisätietoja antavat:
Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus puh. 0206 394 021,
sähköposti: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, viestintäpäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 0206 394 239,
sähköposti: hanna.kaurala@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen merituulivoimakehityksestä nettisivuilta osoitteessa:
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/merituulivoimassa-suuret-mahdollisuudet/

Tilaa Metsähallituksen merituulivoiman uutiskirje osoitteessa
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/