Julkaistu 28.8.2019

Gieddegeažis luontokasvatustyöpajat kiertävät ympäri Suomen

Enontekiön kunnan koulut saivat viime viikolla tutustua Gieddegeaš-gálgui (Kentänpään eukkoon) ja elämään kentänpäässä. Metsähallitus järjesti viime viikolla lapsille saamenkielisiä työpajoja Hetassa ja Karesuvannossa.
Karesuvannon koululaiset katselevat epäilevästi luontokasvatustyöpajan sääskiä, joita työpajan vetäjä Pentti Pieski esittelee. Kuva: Jenni NiemeläHetassa mukana olivat Hetan ja Peltovuoman koulut. Karesuvannossa puolestaan Karesuvannon ja Kilpisjärven koulut. Mukana oli kaikkiaan reilut 80 alakouluikäistä lasta. Tämän viikon maanantaina työpaja oli lisäksi Hetan päiväkodin saamenkielisen Miessi-ryhmään.
Työpajassa lapset saivat tutustua kaloihin, kasveihin, lintuihin ja hyönteisiin ja niiden merkitykseen ihmisiin ja luonnolle. Sääskiä ihmiset pitävät monesti kiusallisina mutta kuinka tärkeitä ne ovatkaan luonnolle, lintujen ravintona ja siitepölyn levittäjinä kuin myös poronhoidossa tokan kokoamisessa vasanmerkityksessä. Saamelainen mytologia oli mukana čáhcerávgan (vedenhaltijan) ja čáhkalaggán (lähteenhaltija) ja lintujen kautta. Saamelainen lääkintäperinne tuli esille kasvien ja marjojen kuten väinönputken ja variksenmarjan hyödyntämisen esimerkeillä. Gieddegeaš-gálgu on hyvin vanha tietäjä, joka neuvoo lapsia ja nuoria. Hänen neuvonsa eivät aina ole suoria vaan monesti ne tulevat arvoitusten, sananlaskujen tai kertomusten muodossa.
Perinteet yhä arjessa
Hetassa ja Karesuvannossa oli mukava huomata, että monet työpajassa esiin tulleet asiat olivat lapsille entisestään tuttuja. Tämä herättää positiivisen tunteen, että nämä perinteet elävät yhä perheissä ja yhteisössä, kertoo työpajojen järjestäjä Pentti Pieski, joka työskentelee saamenkielisen viestinnän yhteistyöyrittäjänä.
Työpaja perustuu saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan yhteistuotannon pohjalta syntyneeseen Gieddegeažis – Kentänpäässä -lastennäyttelyyn, joka oli esillä Siidassa 7.4.2017 – 8.4.2018.
Korostaa YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta
Metsähallitus järjestää työpajoja saamenkielisissä varhaiskasvatuspaikoissa ja koulujen alaluokille ympäri Suomen. Tällä halutaan korostaa YK:n alkuperäiskansojen vuotta. Tähän asti työpajoja on järjestetty Inarissa, Helsingissä ja Enontekiöllä. Tänä vuonna juhlitaan myös Metsähallituksen 160 vuotista historiaa ja luontokasvatustyöpajat ovat yksi 160 kestävästä teosta luonnon ja yhteiskunnan hyväksi. Metsähallitus lisää tänä vuonna myös saamenkielistä viestintäänsä metsa.fi ja lundui.fi -sivuilla.
Yhä suurempi osa Metsähallituksen viestintämateriaalista, opasteista, luvista ja sopimuksista on saatavilla saamen kielillä. Vaeltajan lundui.fi-sivut ovat pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä sekä metsa.fi-sivut pohjoissaameksi. Metsähallitus ylläpitää saamenkielistä Sámi meahcit ja luondu –Facebook-siiddu, johon Metsähallituksen saamenkieliset työntekijät tuottavat materiaalia. Myös henkilöstön saamen kielen opintoja tuetaan, luettelee erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen, Luontokeskus Siidassa. Hän on järjestänyt työpajoja Inarin koulussa ja varhaiskasvatusyksiköissä.