Julkaistu 31.1.2024

Evon retkeilyalueella toteutetaan polttoa valmisteleva hakkuu helmikuussa

Metsähallitus tekee luonnonhoidollista polttoa valmistelevan 5,3 hehtaarin hakkuun Natura-alueella Evolla. Hakkuulla valmistellaan kesäaikaan tehtävää luonnonhoidollista polttoa. Toimenpiteellä toteutetaan Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmän esittämiä tavoitteita, joilla lisätään luonnon monimuotoisuutta.

Luonnonhoidollinen poltto. Palokuja.
Luonnonhoidollinen poltto vuonna 2022, oikealla palokuja. Kuva Keijo Kallunki

Polttoa valmistelevassa hakkuussa metsään tehdään palokuja sekä poistetaan puustosta runsas kolmannes, arviolta noin 40 %. Hakkuu lisää metsänpohjaan palokuormaa, jolla varmistetaan polton onnistuminen. Samalla parannetaan palon hallittavuutta sekä turvallisuutta. Polton jälkeen alueelle jää huomattava määrä elävää puustoa. Tuloksena käsittelyalalle kehittyy aikaa myöten erirakenteinen metsikkö.

Hakkuukohde sijaitsee retkeilyalueen koilliskulmalla Valkjärven lähistöllä metsätalouden suojelumetsässä, jossa vain luonnonhoidolliset metsätaloustoimenpiteet ovat mahdollisia. Puustoltaan kohde on noin 60-vuotias tiheä mäntyvaltainen sekapuusto.
Poltolla ylläpidetään palojatkumoa Evon alueella. Toimenpiteille on Hämeen ELY-keskuksen hyväksyntä.

Metsähallituksen metsienkäsittelyn suunnittelu ja toteutus perustuvat aina metsälain ja metsäsertifioinnin vaatimuksiin ja Metsähallituksen Metsätalouden ympäristöoppaaseen sekä metsänhoito-ohjeisiin.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluepäällikkö Ilkka Korhonen, p. 0400 132 141
Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmän loppuraportti (valtioneuvosto.fi)