Julkaistu 4.12.2023

Evon retkeilyalueella tehdään maisemaa ja virkistyskäyttöä tukevia harvennuksia

Keskellä nuorta hitehää kuusi-koivu-metsää menee pitkospuut. Syksyinen kuva.
Kuva: Ilkka Korhonen / Metsähallitus

Metsähallitus toteuttaa joulukuussa Evon retkeilyalueella maisemaa parantavia harvennuksia. Toimenpiteillä edistetään retkeilyalueen virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja.

Niemisjärvien ympäristöön on suunniteltu ylitiheinä kasvavien männiköiden ensiharvennuksia. Harvennushakkuiden pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Lisäksi vajaan puolen hehtaarin alalla väljennetään tiheäksi kasvanutta rantametsää.  

”Harvennusten tavoitteena on parantaa maisema- ja virkistysarvoa järvien lähialueilla lisäämällä valoisuutta ja puiden elinvoimaa sekä tuoda järvinäkymät paremmin esiin. Toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu alueella kulkevat polut ja maastopyöräreitti”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluepäällikkö Ilkka Korhonen.  

Toimenpiteet on suunniteltu Metsähallituksen metsätalouden ja luonnonsuojelun asiantuntijoiden yhteistyönä ja niihin on haettu ELY-keskukselta lupa, sillä alue kuuluu Natura-alueeseen.

Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeessä Hämeenlinnan kaupungissa ja Padasjoen kunnassa. Retkeilyaluekokonaisuus on noin 8500 hehtaaria, josta ulkoilulain perusteella perustettua valtion retkeilyaluetta on 4682 hehtaaria. Retkeilyalueeseen sisältyy muun muassa laajoja suojelualueita, retkeilyyn ja muuhun luonnossa liikkumiseen soveltuvia monikäyttömetsiä sekä suosittu Niemisjärven virkistyskalastusalue.

Alueelle suunnitellut toimenpiteet toteuttavat maa- ja metsätalousministeriön marraskuussa 2021 asettaman Evon retkeilyalueen kehittämisryhmän linjauksia. Sen mukaan Evon retkeilyalueesta on tarkoitus kehittää luonnoltaan monimuotoinen, retkeilijöille, kalastajille ja muille luonnossa liikkujille soveltuva ja entistäkin vetovoimaisempi virkistyskäyttökohde. Metsienkäsittelyssä painotetaan monimuotoisuutta sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja. Alueen kehittämisessä otetaan huomioon myös alueeseen tukeutuvan yritys- ja muun toiminnan edistäminen. 

Lisätietoja:  

Metsähallitus Metsätalous Oy, aluepäällikkö Ilkka Korhonen, p. 0400 132 141 

Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmän loppuraportti (valtioneuvosto.fi)

Syksyinen kuva, jossa lähimaisemakuvaa järven rannasta. Rannalla kasvaa mäntyjä ja seisoo henkilö huomioliivissä.
Kuva: Ilkka Korhonen / Metsähallitus.
Maisemakuva, jossa kaksi henkilöä seisoo järven rannalla ja katsovat järven suuntaan, jossa paistaa aurinko.
Kuva: Keijo Kallunki / Metsähallitus.